Nieuws 2018


Proef met zijbelading: Oosterwold één van de testgebieden

Op 2 januari 2019 start binnen Almere een proef met afval inzamelen waarbij de afvalbak niet meer via de achterkant van de vrachtwagen wordt geleegd, maar via de zijkant. Dit heet zijbelading. Oosterwold is als één van...

Uitkomsten jaarlijkse verkeerstellingen Oosterwold

In oktober 2018 zijn gedurende twee weken na de herfstvakantie verkeerstellingen verricht in Oosterwold. De gemeente doet dit jaarlijks om bij te houden hoe het verkeer zich verdeelt over het gebied. De tellingen...

Onderzoek functioneren IBA-systemen afgerond

Bij (twee) controlerondes van waterschap Zuiderzeeland bleek dat veel IBA-systemen in Oosterwold (nog) niet voldoen aan de bij de individuele watervergunning opgelegde lozingsnormen (zogenaamde IBA3b-normen). Zoals...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold december 2018

Door de grote belangstelling heeft Oosterwold in 2018 een flinke groeispurt doorgemaakt. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste stand van zaken, zoals de opschoonactie van de stippen op de...

Verbinding Vogelweg en Norbert Eliasweg klaar

Het eerste nieuwe fietspad in Oosterwold is een feit! Vanaf de Norbert Eliasweg heeft de provincie een recreatief fietspad aangelegd, door het bos, naar de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg. Bij de Nachtegaallaan is de...

Bewonersavond afvalinzameling 20 november 2018

In de afgelopen maanden is door de gebiedsorganisatie Oosterwold, Stadsreiniging Almere en de werkgroep Afval – die bestaat uit een aantal bewoners van Oosterwold – gesproken over de toekomstige manier van...

Reservering Kievitsweg

Naar aanleiding van de opgenomen reservering aan de Kievitsweg, is door een aantal mensen contact opgenomen met de gebiedsorganisatie om hun ongerustheid uit te spreken over de mogelijke invulling. De ontstane onrust...

Rectificatie: reservering gemeente Almere aan Kievitsweg

In de herfsteditie van de nieuwsbrief staat een bericht over de reservering van de gemeente Almere. Deze ligt aan de Kievitsweg (niet aan de Tureluurweg). Omdat verwarring te voorkomen volgt hier een gecorrigeerd...