Het eerste nieuwe fietspad in Oosterwold is een feit! Vanaf de Norbert Eliasweg heeft de provincie een recreatief fietspad aangelegd, door het bos, naar de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg. Bij de Nachtegaallaan is de oversteek van de Vogelweg aangepast en het pad aangesloten op het bestaande pad voor de busreizigers. 

Een aantal werkzaamheden wordt op een later tijdstip uitgevoerd: de lantaarnpaal die nu nog ongelukkig in het pad staat wordt verplaatst en voor busreizigers komen nog extra fietsenstallingen. De bermen moeten nog ingezaaid en ook het aanbrengen van de belijning op het pad is afhankelijk van goed weer. Het betreft een recreatief fietspad, door het bos, wat inhoudt dat brommen niet is toegestaan en dat het pad ook niet verlicht wordt.