In de herfsteditie van de nieuwsbrief staat een bericht over de reservering van de gemeente Almere. Deze ligt aan de Kievitsweg (niet aan de Tureluurweg). Omdat verwarring te voorkomen volgt hier een gecorrigeerd bericht: 
Naar aanleiding van de initiatievenkaart van 25 oktober 2018 zijn er vragen binnengekomen over de reservering van de gemeente Almere aan de Kievitsweg. Binnen de ontwikkelregels van Oosterwold, betreft deze reservering een onderzoek naar een woonprogramma in combinatie met maatschappelijke voorzieningen. Deze locatie is op dit moment niet in beeld voor onderwijsvoorzieningen. Er wordt wel gekeken naar onderwijsvoorzieningen in het gebied. Besluitvorming over de reservering aan de Kievitsweg wordt eind december 2018 verwacht.