Op 2 januari 2019 start binnen Almere een proef met afval inzamelen waarbij de afvalbak niet meer via de achterkant van de vrachtwagen wordt geleegd, maar via de zijkant. Dit heet zijbelading. Oosterwold is als één van de 18 gebieden binnen Almere aangemerkt om mee te doen met de proef.  

Voordeel voor initiatiefnemers is dat ze de bakken dichterbij huis kunnen neerzetten. De afvalbakken moeten naast elkaar staan met 30 cm tussenruimte en aan de juiste kant van de weg. Deze plekken zijn aangegeven op www.almere.nl/wonen/afval/proef-afvalinzameling-zijbelading/.

Initiatiefnemers moeten zelf drie of vier afvalbakken aan huis aanvragen en het grondstoffeneiland verdwijnt in de loop van januari. De proef duurt tot en met eind juli 2019. Als de resultaten goed zijn, wordt de proef omgezet naar een definitieve bedrijfsvoering.

Let op! Oud papier en karton inzamelen

Op dit moment wordt er wel eens (los) papier naast een afvalbak geplaatst. Door de andere wijze van inzamelen vanaf 2 januari 2019 is het niet meer mogelijk voor de chauffeurs om deze bij plaatsingen handmatig op te ruimen. U kunt hiervoor een afvalbak aanvragen of u brengt het zelf weg naar een recyclingperron of gooit het in een ondergrondse of bovengrondse inzameldepots voor papier en karton elders in Almere.

Informatie over afvalinzameling

Wil je meer weten over afvalinzameling in Almere bezoek dan www.almere.nl/afval. Om te weten wanneer je welke bak buiten moet zetten, kun je de Almere Afval app downloaden via de App- of Playstore.