In de afgelopen maanden is door de gebiedsorganisatie Oosterwold, Stadsreiniging Almere en de werkgroep Afval – die bestaat uit een aantal bewoners van Oosterwold – gesproken over de toekomstige manier van afvalinzameling in Oosterwold. Voor een toelichting nodigen wij je graag uit voor een informatieavond op 20 november 2018 van 19.15 – 20.30 uur (inloop 19.00 uur).

Locatie: Stadhuis Almere, Raadzaal, Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere.
Je kunt je aanmelden voor deze bewonersavond via: ysikking@almere.nl.

Hieronder lees je in het kort wat er is besloten.

De huidige, tijdelijke  situatie is verlengd
Op dit moment is sprake van een tijdelijke situatie, waarbij Stadsreiniging het afval inzamelt op een aantal centrale plekken in het gebied in afwachting van de definitieve keuzes voor de inzameling in Oosterwold. Daarbij speelt ook een rol dat door een aantal bewoners de wens te kennen is gegeven om zelf zorg te dragen voor de inzameling van afval.

De tijdelijke afvalinzameling, die loopt tot eind 2018, is met een jaar verlengd tot eind 2019. Het huidige grondstoffeneiland blijft voorlopig. Je kunt eventueel drie afvalbakken aan huis aanvragen via almere.nl:
–    Duobak: voor rest- en bioafval (afval wordt gescheiden door een schot) 
–    PMD-bak: voor Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen 
–    Papierbak.

Proef met zijbelading: Oosterwold één van de testgebieden
Naar verwachting start in januari 2019 binnen Almere een proef met een voertuig waarbij de afvalbak niet meer via de achterkant van de vrachtwagen wordt geleegd, maar via de zijkant. Dit heet zijbelading. Voordeel voor initiatiefnemers is dat ze de bakken niet meer hoeven te brengen naar een opstelplek, maar gewoon voor hun huis kunnen neerzetten. In samenspraak met de bewoners, die zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Afval, is Oosterwold als één van de gebieden aangemerkt om mee te doen met de proef. Nu wordt onderzocht of de wegen voldoen aan de eisen om met zo’n wagen daar te mogen rijden. Mocht deze proef doorgaan dan krijgt iedereen drie of vier afvalbakken aan huis en verdwijnt het grondstoffeneiland. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Toekomst: afvalinzameling voor heel Almere 
De gemeenteraad heeft Stadsreiniging verzocht om een voorstel over afvalinzameling voor heel Almere te maken. Hiervoor lopen proeven in diverse wijken. Eind 2018 jaar komt er een college-raadsvoorstel. Na akkoord van de Raad wordt er een uitvoeringsplan gemaakt. Naar verwachting start de implementatie  medio 2019.   

Meedenken 
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meedenken? Neem dan contact op met de werkgroep Afval via nadjakloos@hotmail.com. De werkgroep neemt dit mee naar gemeente Almere.