Door de grote belangstelling heeft Oosterwold in 2018 een flinke groeispurt doorgemaakt. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste stand van zaken, zoals de opschoonactie van de stippen op de initiatievenkaart en de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van IBA-systemen. Verder zijn de uitkomsten bekend van de jaarlijkse verkeerstellingen, gaat een proef met zijbelading voor afvalinzameling van start en vieren we het eerste nieuwe fietspad. In de blog-estafette geven we dit keer het woord aan Soemitra Hermelijn.