Naar aanleiding van de opgenomen reservering aan de Kievitsweg, is door een aantal mensen contact opgenomen met de gebiedsorganisatie om hun ongerustheid uit te spreken over de mogelijke invulling. De ontstane onrust heeft ons verrast en we hebben nu toestemming om een nadere toelichting te geven.

In het bericht is aangegeven dat het gaat om een woonprogramma, aangevuld met maatschappelijke voorzieningen. Het gaat hier om het project ReGen Villages, een zelfvoorzienend project bestaande uit woningen, landbouw en ca. 750 m2 voorzieningen (onder meer een bezoekerscentrum, community centre, activiteitenruimtes en werkplekken). Sinds 2016 werkt ReGen Villages aan de verdere uitwerking van het project.

ReGenVillages is tot medio december 2018 in de gelegenheid gesteld de haalbaarheid van het beoogde concept te onderbouwen met inbegrip van de verdere uitwerking en instandhouding van de innovatieve kenmerken van het project op het gebied van duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.

Ten aanzien van dichtheid en bouwhoogte staan de ontwikkelregels Oosterwold niet ter discussie en is het bestemmingsplan leidend voor de te realiseren functies.

Tot het moment van een besluit over de haalbaarheid van ReGen Villages zal de betreffende reservering van kracht blijven en kunnen geen stippen in het betreffende gebied worden geplaatst.