In oktober 2018 zijn gedurende twee weken na de herfstvakantie verkeerstellingen verricht in Oosterwold. De gemeente doet dit jaarlijks om bij te houden hoe het verkeer zich verdeelt over het gebied. De tellingen kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld geluidsonderzoeken en om te bepalen of de hoeveelheid verkeer nog past op de wegen in het gebied. De resultaten van de tellingen zijn hieronder te zien.

Gemiddelde hoeveelheid motorvoertuigen per werkdag, oktober 2018

Op de kaart staan de locaties en hoeveel gemotoriseerd verkeer per telpunt gepasseerd is. De hoeveelheid verkeer is voor beide richtingen bij elkaar opgeteld. In procenten staat de toename van het verkeer ten opzichte van 2017. Bij een aantal punten staat geen procentuele toename, omdat deze in 2018 voor het eerst geteld zijn. De volgende conclusies zijn te trekken:

  • De Vogelweg richting de Waterlandseweg en de Verlengde Tussenring zijn de drukste wegen in het gebied;
  • De Tureluurweg richting Zeewolde vervult een ondergeschikte rol in de ontsluiting van Oosterwold;
  • Procentueel was de grootste toename van het verkeer op de Goudplevierweg;
  • De hoeveelheid verkeer op de Tureluurweg past niet goed meer bij de breedte van de weg.

Naast het aantal motorvoertuigen is in dezelfde periode ook het aantal fietsers geteld. De resultaten daarvan zijn hieronder weergegeven.

Gemiddelde hoeveelheid fietsers per werkdag oktober 2018

Op de kaart staan de locaties waar fietsers zijn geteld op zowel wegen als fietspaden. Er is nog geen procentuele toename te zien ten opzichte van 2017 omdat de fietsers dit jaar voor het eerst geteld zijn. De volgende conclusies zijn te trekken:

  • Er zijn drie drukkere routes het gebied uit: via het fietspad langs de Vogelweg, via de Watersnipweg en via het Starleypad (de tuibrug over de Hoge Vaart);
  • Over de wegen in Oosterwold wordt relatief weinig gefietst. De fietsers kiezen toch vooral voor de fietspaden;
  • De oriëntatie van de fietsers is vooral op Almere en bijna niet richting Zeewolde/Lelystad.