De initiatievenkaart Oosterwold wordt steeds voller met stippen. Door de enorme belangstelling hebben we voor de zomer onze informatiebijeenkomsten vergroot om veel geïnteresseerden een kans te geven

 in Oosterwold. Maandelijks zijn er circa 50 nieuwe stippen gezet. De stippen op de kaart konden tot nu toe onbeperkt blijven staan zolang ze niemand in de weg zaten. Dat gaan we vanwege de drukte op de kaart veranderen.

Voor initiatiefnemers neemt de stap van locatiekeuze (“de stip”) tot het intekenen van een kavel, inclusief wegtracé, veel tijd in beslag. Het gevolg is dat de initiatievenkaart vol loopt met stippen zonder dat er een duidelijk beeld is van de feitelijke haalbaarheid en het ruimtebeslag. Ook blijkt er een aantal stippen op de kaart te staan van mensen die niet meer verder gaan of met vertraging.

Tot eind maart ‘19 maken we daarom een korte pas op de plaats om de bestaande stippen op te schonen, lopende initiatieven in te tekenen en het archeologisch onderzoek af te ronden. Vanaf april ‘19 organiseren we weer stippenbijeenkomsten, maar dan met een geschoonde kaart, waarbij ook de velden I en J beschikbaar komen.

De komende periode nemen wij contact op met initiatiefnemers van stippen waar voor ons geen voortgang zichtbaar is. Na het zetten van een stip hebben initiatiefnemers twee maanden voor het intekenen van de kavel en het sluiten van de intentieovereenkomst. Deze initiatiefnemers krijgen nog twee weken de tijd om de intekening in te leveren. Lukt dat niet en kunnen andere stippen wel intekenen, dan krijgen deze voorrang en wordt de stip verplaatst naar achter in de rij. Als er binnen drie maanden na het zetten van de stip helemaal geen activiteit is dan wordt de stip van de kaart gehaald.