In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de voortgang van het collectief archeologisch onderzoek in Oosterwold. We geven een update van de onderzoeksresultaten per veld, de spelregels voor bebouwen, het zetten van stippen en het intekenen van kavels die daarbij horen. Tevens tref je de laatste planning aan van de nog te onderzoeken velden.