Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe grondprijzen als je een anterieure overeenkomst sluit. Op dit moment is de regio Almere qua stijging van de woningprijzen één van de koplopers van Nederland. Voor 2021 zie je dat terug in de taxaties en bedraagt de waardestijging van een standaardkavel zo’n 12 procent. In de Nieuwsflits van 21 oktober 2020 vind je de nieuwe marktwaardes per kaveltype. Ook kondigen we een Buurtschouw aan van Staatsbosbeheer: