Werkzaamheden


Werkzaamheden 28 februari 2023

Werkzaamheden 28 februari 2023

De Mary Ritter Beardweg De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30km-zone geworden. Het moment van inrichting van de 30km-zone stemmen we af op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het...
Werkzaamheden 26 januari 2023

Werkzaamheden 26 januari 2023

De Mary Ritter Beardweg De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30KM zone geworden. Het moment van inrichting van de 30KM zone wordt afgestemd op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van...
Werkzaamheden 23 december 2022

Werkzaamheden 23 december 2022

De Mary Ritter Beardweg Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en, te zijner tijd, de aanleg van het riool.  Kievitsweg Met de oversteek ter hoogte van de Burghard...
Werkzaamheden 23 december 2022

Werkzaamheden 30 november 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool. Kievitsweg: Oversteek ter plaatse van de Burghard de...
Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg

Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg

Begin januari 2023 wordt de nieuwe school “De Verbeelding” aan de Burchard de Volderstraat in Oosterwold in gebruik genomen. Om voor fietsers en voetgangers een veilige route van en naar deze school te realiseren legt...
Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg

Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg

De gemeente Almere heeft de iepen van de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg laten onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat de iepen last hebben van ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. Uitgestelde...
Werkzaamheden 23 december 2022

Werkzaamheden 26 oktober 2022

Hier volgt een overzicht van de werkzaamheden: De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool. Oversteek...
Vertraging reconstructie van de Tureluurweg

Vertraging reconstructie van de Tureluurweg

Gemeente Almere is op maandag 27 augustus 2022 gestart met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden September 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op...