Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30km-zone geworden. Het moment van inrichting van de 30km-zone stemmen we af op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het riool. De kruising met het fietspad (Paradijsvogelpad) en de Francis Beaufortlaan is veiliger gemaakt. Deze is tijdelijk en wordt in juni 2023 definitief gemaakt
 2. Kievitsweg
  Momenteel geen bijzonderheden.
 3. Tureluurweg
  De Tureluurweg is opengesteld voor het verkeer. De aannemer heeft nog enkele werkzaamheden uit te voeren ter afronding van het werk. Het is mogelijk dat het verkeer hiervan enige hinder kan ondervinden.
 4. Hippias van Elisweg
  In het tweede en/of derde kwartaal 2023 vinden aanvullende werkzaamheden plaats met betrekking tot de aanleg van de vacuümriolering. Mogelijk dat het verkeer daar enige hinder van kan ondervinden. De weg blijft gedurende die werkzaamheden open voor het verkeer.
 5. De Goudplevierweg
  In het weekend van 2, 3 en 4 juni heeft de aannemer de gehele Goudplevierweg voorzien van nieuw asfalt van 6,50 meter breed. Voor 1 juli worden er in de bermen persleidingen aangelegd van en naar de nieuwe zuivering aan het Kathedralenpad.
  In september/oktober 2023 wordt gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in maart/april 2024 afgerond.
  In het derde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, na afronding van de meeste bouwwerkzaamheden.
 6. Paradijsvogelweg
  De voorbelasting is aangebracht en het inklinken van de grond wordt regelmatig gecontroleerd. Er wordt een afscheiding aangebracht tussen het fietspad en de weg met houten palen en reflectoren. Inmiddels is ook gestart met herstelwerkzaamheden aan het wegdek. Gaten worden gevuld en er komt een oplossing voor de verzakkende chicanes (bochten in de weg met als doel het verkeer te vertragen). Dit vindt plaats in samenspraak met omwonenden.
  Tussen de Vogelweg en het Houtsnippad langs de Paradijsvogelweg wordt een persleiding aangebracht. Deze zorgt voor de afvoer van schoon water van de zuivering aan het Kathedralenpad naar open water, nabij de A27.
  Eind januari 2023 is er een start gemaakt met het bouwrijp maken van De Kreekvelden door de ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad.
 7. Harriët Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriët Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. In juni 2023 begint de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden van de Harriët Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.
 8. Rotonde Vogeldreef
  De voorbereiding voor de aanleg van de rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is in volle gang. Eerst is de voorbelasting aangebracht met zand en bigbags.
 9. Tijdelijke zuivering
  De benodigde aan- en afvoerleidingen langs de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg en Kathedralenpad worden voor 1 september aangelegd.
 10. Aansluiting Harriët Martineauweg
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Paradijsvogeltocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Paradijsvogeltocht, is in voorbereiding. Deze aansluiting wordt door middel van een geasfalteerde bouwweg aangesloten op de Paradijsvogelweg. Dit najaar wordt gestart met de uitvoering door de bouwweg voor te belasten met zand.
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst

  Planvorming overgangsstrook Nobelhorst/Oosterwold
  De werkzaamheden voor de voorbelasting van Nobelhorst fase 4 Noord zijn in voorbereiding. Bij voorbelasting brengen we grote hoeveelheden zand aan om voor draagkracht te zorgen om woningen en wegen op te bouwen. Onlangs is gestart met het maaien van het weiland. Daarbij houden we rekening met broedende vogels.
  Het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 klaar te zijn met het aanbrengen van de voorbelasting. Vervolgens zullen we fase 4 zuid gaan voorbelasten Afhankelijk van hoe het gebied zich zet en stabiliseert, kan dit zand naar verwachting vanaf de eerste helft van 2025 weer worden verwijderd. Dan start het bouwrijp maken en de bouw van de eerste woningen. Kijk voor meer informatie op: Voorbereidende werkzaamheden Nobelhorst Fase 4 Noord | Almere

  Werkzaamheden Nobelhorst 

  Sinds vrijdag 5 mei is de Paradijsvogelweg weer bereikbaar over de nieuwe route naar de A6. Ook de nieuwe weg (parallel aan de Kievitsweg) en rotonde zijn in gebruik genomen. De bestaande Grote Denkersdreef en Paradijsvogelweg blijven afgesloten.

  Grote Denkersdreef 

  De werkzaamheden rondom de Grote Denkersdreef zijn in volle gang. Er is een duiker aangebracht die de wateren met elkaar verbindt. Tijdens de werkzaamheden in dit gebied blijft de fietsroute over de Kievitsweg begaanbaar.

  Algemeen

  Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is. Heb je vragen over afvalwater en aanleg van riolering? Neem dan contact met ons op via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij helpen je graag.