Werkzaamheden


Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg

Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg

Begin januari 2023 wordt de nieuwe school “De Verbeelding” aan de Burchard de Volderstraat in Oosterwold in gebruik genomen. Om voor fietsers en voetgangers een veilige route van en naar deze school te realiseren legt...
Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg

Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg

De gemeente Almere heeft de iepen van de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg laten onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat de iepen last hebben van ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. Uitgestelde...
Werkzaamheden 26 oktober 2022

Werkzaamheden 26 oktober 2022

Hier volgt een overzicht van de werkzaamheden: De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool. Oversteek...
Vertraging reconstructie van de Tureluurweg

Vertraging reconstructie van de Tureluurweg

Gemeente Almere is op maandag 27 augustus 2022 gestart met de reconstructie en verbreding van de Tureluurweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden September 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden juli 2022

De Mary Ritter Beardweg: Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en ter zijner tijd de aanleg van het riool. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op...
Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Vertraging werkzaamheden Goudplevierweg

Op maandag 23 mei 2022 zijn wij gestart met de aanleg van de voorbelasting langs de oostzijde van de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Per fase zal een deel van de Goudplevierweg worden...
Werkzaamheden mei 2022

Werkzaamheden mei 2022

1. De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer. 2. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd door grond...
Werkzaamheden September 2022

Werkzaamheden in Oosterwold

De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd of dichtgeslibd...