Werkzaamheden


Werkzaamheden in Oosterwold

Werkzaamheden in Oosterwold

De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.  Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd of dichtgeslibd...
Werkzaamheden Tureluurweg

Werkzaamheden Tureluurweg

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 december 2021 voert gemeente Almere werkzaamheden uit aan de Tureluurweg tussen de A27 en de grens met de gemeente Zeewolde. De weg heeft een groot aantal slechte plekken in het...
Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Planning van werkzaamheden in Oosterwold

Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold: De voorbelasting voor het toekomstige fietspad tussen Eksterweg en Daniël Goedkoopstraat is aangebracht. Na de zettingsperiode volgt dit...
Omleiding N305 Waterlandseweg

Omleiding N305 Waterlandseweg

De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N305 Waterlandseweg en de Hoge Vaart komt in de afrondende fase. Begin juli wordt de brug gemonteerd. Voor het inhijsen van enkele onderdelen is de N305...
Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

Tijdelijk parkeerterrein voor de Floriade

De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober 2022 aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente probeert de gasten zoveel mogelijk te stimuleren...
Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Na een tijdelijke stop hervatten we de werkzaamheden aan de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg. De Paradijsvogelweg wordt gefaseerd gedeeltelijk afgesloten in de periode 30 november tot en met 14 december 2020. Daarna...
Bouw van brug over Waterlandseweg van start

Bouw van brug over Waterlandseweg van start

Dit jaar wordt de brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers na de verdubbeling van de...
Bouw Windpark Zeewolde in volle gang

Bouw Windpark Zeewolde in volle gang

Voor de nieuwe turbines van Windpark Zeewolde is de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen in volle gang. Als je in het gebied achter de A27 rondrijdt, zie je dat er op meerdere plaatsen grote machines bezig zijn met...