1. De Mary Ritter Beardweg
  De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30km-zone geworden. Het moment van inrichting van de 30km-zone stemmen we af op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het riool. De kruising met het fietspad (Paradijsvogelpad) en de Francis Beaufortlaan wordt aangepast. In eerste instantie tijdelijk, in het tweede kwartaal 2023 definitief.
   
 2. Kievitsweg
  De oversteek naar basisschool ”De Verbeelding” ter hoogte van de Burchard de Volderweg is gereed. Leerlingen kunnen hier veilig oversteken. Eind 2023/begin 2024 leggen we een rotonde aan ter hoogte van de Goudvinklaan en de David Humeweg. Wanneer deze gereed is, komt de tijdelijke oversteek te vervallen.
   
 3. Tureluurweg
  De herindeling van de Tureluurweg is in volle gang. In fasen verwijdert de aannemer de huidige asfalt laag, verbreedt de Tureluurweg en brengt nieuw asfalt aan. Gelijktijdig wordt ook het hoofdriool aangelegd in de berm. Fase 5 is op 20 februari gestart. Het deel tussen de Toekomststraat en Emile Durkheimweg is afgesloten voor verkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april 2023 gereed.
   
 4. Hippias van Elisweg
  De Hippias van Elisweg is opengesteld voor het verkeer. De tijdelijke verbinding via de Pompoenweg is afgesloten en wordt verwijderd. Onderdeel van de nieuwe inrichting van de Hippias van Elisweg is het planten van een mix van verschillende soorten bomen zoals de zomerlinde, ruwe berk, els, moseik en de esdoorn in de berm van de weg. Daar ligt ook het fietspad. Het aanplanten is 25 januari gestart en bestaat uit 80 bomen.
   
 5. De Goudplevierweg
  Het voet-fietspad is in februari 2023 doorgetrokken tot aan de Pompoenweg. De oversteek bij de Goudplevierweg naar de winkels aan de Margareth Cavendishweg is tijdelijk. Bij de herindeling van de Goudplevierweg leggen we een definitieve oversteek aan. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken. Juli 2023 start de aannemer met de definitieve aanleg van de weg en de hoofdriolering. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2024. De Goudplevierweg is in slechte staat. De grootste gaten en onveilige situaties worden zo snel mogelijk hersteld. Zodra de Tureluurweg weer open is voor doorgaand verkeer, wordt de rijbaan van de Goudplevierweg opgebroken en alvast voorzien van een eerste laag asfalt. Daarmee behoren gaten tot het verleden.

  Het onderzoek door advies- en ingenieursbureau Groenadvies Amsterdam naar het op latere leeftijd ‘afstoten’ van de ent (het bovengrondse deel van de onderstam) waardoor de bomen kunnen omvallen, is uitgevoerd. Er is een aantal bomen na dit onderzoek uit veiligheidsoverwegingen preventief verwijderd. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt.
   
 6. Paradijsvogelweg
  De aanleg van de fundering voor de wegverbreding is gereed. Inmiddels is gestart met de aanleg van de voorbelasting met zand in bigbags. Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd. Voor de veiligheid raden wij aan hier gebruik van te maken. Begin 2023 is een tijdelijk, half verhard voet-fietspad langs de Paradijsvogelweg aangelegd. Deze is inmiddels begaanbaar. Dit voet-fietspad ligt niet op het definitieve tracé maar dichter bij de weg. Eerst wordt het hoofdriool aangelegd en vervolgens het definitieve fietspad. Naar verwachting start in mei 2023 het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg.
  Eind januari 2023 begon ook het bouwrijp maken van het woningbouwplan van De Kreekvelden ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad en tijdelijk over het fietspad langs de Paradijsvogelweg en het fietspad door het bos van Staatsbosbeheer.
   
 7. Harriet Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. Deze voorbelasting blijft zes maanden liggen. In mei 2023 begint de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden van de Harriet Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar. Ook de aansluiting van de Harriet Martineauweg op de Paradijsvogelweg wordt dit voorjaar voorbereid en voorbelast. Het is de bedoeling dat deze ontsluiting dit jaar als geasfalteerde bouwweg wordt gerealiseerd.
   
 8. Vogeldreef
  Eind januari 2023 is begonnen met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg. Eerst brengen we de voorbelasting aan met zand en bigbags. Deze blijft ten minste drie maanden liggen. Gedurende deze werkzaamheden blijft de Vogelweg/Vogeldreef open voor het verkeer. Houd rekening met verkeershinder. Eind mei start de definitieve aanleg van de rotonde. De werkzaamheden duren tot en met juli 2023. De huidige tijdelijke toegang vanaf de Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer! We adviseren fietsers/bromfietsers en voetgangers dringend om gebruik te maken van de oversteekplaats bij de Goudplevierweg.
   
 9. Aanleg tijdelijke zuivering
  Binnenkort leggen we een tijdelijke zuivering voor Oosterwold aan. Deze komt tegen de A27, links van het Kathedralenpad en de fietstunnel onder de A27. Deze tijdelijke zuivering zal (max. 7 jaar) het rioolwater zuiveren voor ca. 800 woningen in deelgebied 1B van Oosterwold. Eerst maken we de kavel bouwrijp en bereikbaar en vragen de benodigde vergunningen aan. Het hoofdriool in de Goudplevierweg trekken we door tot deze zuivering. 


  Bericht van de “buren”

 10. Nobelhorst
  In het tweede kwartaal van 2023 start de ontwikkeling van fase 4 van Nobelhorst die grenst aan Oosterwold. Dit grondgebied wordt eerst voorbelast. De aannemer brengt grote hoeveelheden zand aan zodat er een stevige basis komt om straks woningen en wegen op te bouwen. Zandauto’s zullen overdag elke minuut het gebied in- en uitrijden om dit mogelijk te maken. Om dit veilig te kunnen doen worden de verkeersstromen gescheiden en bepaalde wegen omgelegd. De zandauto’s rijden over de Grote Denkersdreef en via een dam aan de Paradijsvogelweg het veld in.
  Op almere.nl/nobelhorstfasevier lees je meer informatie over de ontwikkeling van fase 4 en zijn er antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen.

  Kaart Nobelhorst Fase 4