De Goudplevierweg verkeert in een niet al te beste staat. De gemeente heeft aan de Goudplevierweg tijdelijke verbeteringen aangebracht. De gaten in de weg zijn gevuld met asfalt en er zijn extra en langere passeerstroken aangebracht. Wij informeren u graag in deze brief over de komende werkzaamheden en de planning.

Werkzaamheden Goudplevierweg
Om de situatie daadwerkelijk te verbeteren breekt de aannemer in het weekend van 2, 3 en 4 juni 2023 de wegverharding op en voorziet de gehele Goudplevierweg van nieuw asfalt van 6,50 meter breed. Deze reconstructie start vrijdagochtend 2 juni om 7.00 uur en duurt tot en met maandag 5 juni 7.00 uur. De werkzaamheden gaan ook ‘s nachts door. Door de werkzaamheden in één lang weekend te concentreren proberen we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder het aanpassen van de huidige kavelinritten naar de nieuwe hoogtes, zijn vanaf half mei zichtbaar.

Omleidingen
De aanliggende kavelwegen blijven gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer en de hulpdiensten, zowel rechtstreeks als via een omleiding. De kaart met omleidingen toont hoe de toegang tot uw kavelweg loopt via de Vogelweg of via de Hippias van Elisweg. Borden langs de weg geven de omleiding aan. Volgt u ook de aanwijzingen op van de verkeersbegeleiders.