Deze zomer is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers zullen afspraken worden gemaakt en planningen worden opgesteld voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Het volgende kunnen we alvast delen:
 

  1. De aanleg van het hoofdvacuümriool in de Goudplevierweg wordt aanbesteed. Naar verwachting zal eind oktober/ begin november worden gestart met de aanleg.  
  2. In november wordt ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgt vervolgens de aanleg van het hoofd vacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg. 
  3. De aanbesteding van de definitieve vacuüm-persgemalen heeft inmiddels ook plaatsgevonden en de opdrachtnemer zal binnenkort starten met de voorbereiding. Naar verwachting wordt vanaf het tweede kwartaal van 2024 gestart met de bouw van de eerste gemalen. 
  4. Inmiddels hebben er nog twee aanbestedingen plaatsgevonden één voor het leegzuigen van de tijdelijke voorzieningen en één voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Naar verwachting zullen beide opdrachten vanaf 1 november door deze opdrachtnemers worden uitgevoerd. Tot die tijd vinden de werkzaamheden door andere bedrijven plaats en vindt de coördinatie plaats via Afvalwateroosterwold@almere.nl.