Fotograaf: Marc Blommaert

“Wat me vooral zal bijblijven zijn de mensen die Oosterwold maken!”

Dit is de laatste keer dat ik mijn bericht in de nieuwsbrief plaats. Arie-Willem Bijl is op 1 mei 2023 begonnen als de nieuwe gebiedsregisseur. De maand mei gebruiken we voor een goede, geleidelijke overdracht. Eind mei neem ik, samen met Fike van der Burght, afscheid en sluit ik na 2 jaar een prachtige opdracht af.  

Twee jaar Oosterwold tijdens een zeer dynamische periode. Bij de start lag er een eenduidige koers met de besluiten van de gemeenteraden van Almere en Zeewolde om, met verbeteringen, door te gaan met deze manier van ontwikkelen in deel 2. Twee jaar later is er nog geen besluit over waar, wanneer en hoe in deel 2 (aan de andere zijde van de A27) te starten. De grote vraag is of deze koers nog wel past, gezien de problematiek met het afvalwater en de huidige druk op de woningmarkt waarbij misschien een hogere woningdichtheid gewenst is. Daarnaast vereisen herstelmaatregelen in het al bestaande gebied in Oosterwold en de vraag hoe problemen te voorkomen bij toekomstige ontwikkeling, aandacht en inzet van bestuurders, bewoners en ambtenaren. Dat heeft de discussie over de ontwikkeling van deel 2 wat naar de achtergrond gedrongen. 

Het meest bijzondere in die afgelopen twee jaar was toch wel het proces van doorontwikkeling in de eerste vier à vijf maanden van 2022. Ontzettend intensief, met “grote oplopen” en veel sessies met afzonderlijke groepen en daarna met gemengde groepen. Maar wat was dat leuk om te doen en bovendien leverde het veel meer op dan verwacht. Ik heb niet eerder een participatietraject meegemaakt waarbij zo veel “oogst” van de deelnemers afkomstig was. Ik merk ook regelmatig dat het denken over organische ontwikkeling is beïnvloed door vooral die onderlinge gesprekken, zoals een grotere rol van de overheid of ontwikkelaars die organisch ontwikkelen beter zijn gaan begrijpen. Ambtelijk ronden we deze maand het rapport “Toen Nu Dan”, met de resultaten van dit traject af. De planning is dat de adviezen voor aanpassingen van de organische gebiedsontwikkeling nog voor de zomer naar colleges en raden gaat zodat deel 1 goed en beter kan worden afgerond. De begeleiding van die besluitvorming draag ik vol vertrouwen over aan de nieuwe gebiedsregisseur Arie-Willem Bijl en adjunct-gebiedsregisseur Aleida van Doornum, samen met het team Oosterwold. Mede namens Fike wens ik jullie daarbij veel succes. 

Wat ik die twee jaar heel mooi vond, was dat – verscholen achter vele obstakels en uitdagingen – ik de afgelopen twee jaar kennis heb mogen maken met veel initiatieven, bewoners, initiatiefnemers en de dromen en bijzondere verhalen die daar achter zitten. Ik denk dat ik dat nog het meeste meeneem; dát zijn de mensen die Oosterwold maken! 

Het gaat jullie allen goed, 

Jan Lagerweij, gebiedsregisseur Oosterwold