Bij flinke buien is het belangrijk dat het regenwater makkelijk weg kan stromen. Daarom vraagt het waterschap iedereen die eigenaar is van een stuk sloot langs zijn kavel, om deze schoon te maken.

Wat verwacht het waterschap van je?

  • Maaien van de slootkant en maaisel uit de slootkant harken;
  • Riet in de sloot en langs de slootkant maaien en verwijderen;
  • Bladeren van de bodem verwijderen;
  • Duikers, bruggetjes en andere constructies in de sloot zijn vrij van begroeiing;
  • Zwerfvuil in en rond de sloot weghalen.

Ben je eigenaar van een kavel die grenst aan een sloot?

Dan ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan de sloot. Je bent onderhoudsplichtig. Op de schouwkaart van het waterschap staan alle sloten die het waterschap tijdens de najaarschouw controleert. Deze zijn met een groene en rode kleur aangegeven. Schouwkaart: www.zuiderzeeland.nl/schouwkaart.

Op 15 november controleert Waterschap Zuiderzeeland of de sloten schoon zijn

Dat heet de najaarschouw. Als je jouw sloot niet of onvoldoende onderhouden hebt, dan ontvang je een schouwbrief van het waterschap. Je hebt dan tot 29 november 2023 de tijd om je sloot alsnog schoon te maken. Op deze datum voert het waterschap een hercontrole uit.

Heb je vragen?

Of wil je weten wat je moet doen als het niet lukt om jouw sloot op tijd te onderhouden? Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland door een e-mail te sturen naar: schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.