Het was in de afgelopen maanden nat. Heel nat. In totaal viel er in Oosterwold tussen 12 december en 12 januari bijna 140 mm regen. Ondanks dat 2023 in de boeken gaat als het natste jaar ooit gemeten, zien we ook dat er in Oosterwold weinig problemen waren om het water weer weg te krijgen. Het door bewoners zelf aangelegde watersysteem blijkt in veel gevallen goed in staat om het water op te vangen en af te voeren. Complimenten voor de inzet van alle bewoners! En ook een mooi resultaat van de organische ontwikkelstrategie. Lees hier wat je kunt doen aan goed onderhoud {Link}

Goed onderhoud helpt!

Om het regenwater goed af te voeren, helpt goed onderhoud. Dat vraagt om samenwerking en inzet van bewoners. We zien dat sloten vrijwel overal goed zijn onderhouden en dat de bodem in de tuinen ruimte hebben om water op te vangen. Heel belangrijk in natte perioden.

Op een aantal plekken zien we wel dat het water nog minder goed wegstroomt. Deze aandachtspunten zijn vaak te herleiden naar niet uitgevoerd onderhoud of solitaire waterpartijen, waardoor de watergangen nog niet of nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Als gevolg hiervan hebben enkele zuiveringssystemen storing ondervonden. Op lange termijn verwachten we door klimaatverandering vaker dit soort natte, maar ook droge periodes. In 2024 gaan we daarom met de bewoners van Oosterwold in gesprek om te kijken welke watervragen zij zien en hoe ze daar (collectief) mee om willen gaan. Hier komen we binnenkort op terug.