Klimaatverandering is voelbaar en een circulaire economie lijkt eindeloos ver weg. Op 9 september kwamen in de Groene Kathedraal zo’n 70 mensen samen voor een goede, leefbare wereld.

‘Het ministerie van de Toekomst’, dat bestaat uit burgers en professionals, organiseerde in de ochtend een plekberaad voor Oosterwolders en in de middag een landelijk beraad. Het was een dag vol ontmoetingen, verhalen en ideeën.

Merlijn Twaalfhoven: “Een nieuwe tijd heeft niet alleen nieuwe verdienmodellen en organisatiestructuren nodig. We zullen echt anders moeten gaan voelen, denken en handelen. Een plekberaad is een oefenruimte waar niet zozeer de oplossingen voor problemen centraal staan, maar de wezenlijke vragen die we kunnen stellen. Het was bijzonder om voor Oosterwold zowel de grote idealen en lange termijn, als de mogelijke samenwerkingsverbanden te verkennen. Er kwamen niet alleen inspirerende vergezichten naar boven, maar ook urgente en praktische stappen. De prachtige visioenen en idealen van de Oosterwolders lieten een verlangen naar meer verbinding, samenwerking en gedeelde langetermijnvisie zien. Er ontstonden visioenen zoals: een netwerk van ecostippen, waarbinnen Oosterwold een microklimaat vormt en deze als de community vormgeeft en onderhoudt; een stichting die collectieve voedselvoorziening en distributie organiseert met focus op de ruil- en deelsamenleving. In Oosterwold, maar uiteindelijk in heel Nederland; gedeeld eigenaarschap van de omgeving in plaats van bezit van een kavel waardoor Oosterwold toegankelijker wordt. Laat een groene, duurzame of circulaire wereld niet het toneel zijn van moegestreden, uitgeputte idealisten, maar een ruimte om te leren, groeien en veranderen.”

Zie voor meer informatie Ministerie van de toekomst.