In november 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die oproept tot de benoeming van een onafhankelijke bemiddelaar voor de afvalwaterproblematiek in de wijk Oosterwold in Almere.

Het college heeft de raad op 21 mei 2024 een raadsbrief gestuurd over de uitvoering van de motie. Er is verschil van inzicht ontstaan over de taakinvulling van de onafhankelijk bemiddelaar. De ChristenUnie heeft hierop een agendavoorstel ingediend bij de raad. Een gesprek met de raad volgt.

Op de website van Raad van Almere kan je in de gaten houden wanneer het onderwerp wordt geagendeerd op de politieke markt. Je kan tijdens de politieke markt inspreken bij de gemeenteraad om de politiek van je standpunt te proberen te overtuigen. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.