In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 maart 2021 kondigen we een grote stap aan voor Oosterwold, namelijk de besluitvorming rond de tweede fase in de gemeenteraad. Met dit raadsbesluit in zowel Almere als Zeewolde zijn de voorbereidingen voor het vervolg gestart. Je leest ook over het Ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder die ter inzage liggen.

Het Platform Oosterwold kondigt de ‘online ontmoeting Oosterwold’ aan op 31 maart 2021. Ook praat het Platform je bij over de stand van zaken van diverse werkgroepen. In de rubriek ‘In the spotlights’ besteden we aandacht aan VoKo Oosterwold. Een interessant initiatief van Oosterwolders om samen eenvoudig biologische en lokale groente & fruit rechtstreeks van de boer of je buur te kunnen kopen. Verder bieden we weer een overzicht van alle werkzaamheden. We sluiten af met de Agenda en de 20e Vlog/blog-estafette van Mariken de Vries: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik weet zeker dat ik het kan!”