De colleges van Zeewolde en Almere zijn 20 april 2021 akkoord gegaan met een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Oosterwold (SOK). “Dat is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling van Oosterwold”, stelt gebiedsregisseur Werner Brouwer. “In de nieuwe overeenkomst hebben we de afspraken uit de bestaande samenwerkingsovereenkomst samengevoegd en op onderdelen geactualiseerd. We beschrijven onder andere op welke gronden de overeenkomst van toepassing is en hoe we deze kunnen toevoegen dan wel onttrekken. Ook hebben we de overeenkomst in overeenstemming gebracht met de huidige bevoegdheden van de gebiedsorganisatie”.

Van de 4.300 hectare in Oosterwold is ongeveer 2.000 hectare van het Rijksvastgoedbedrijf. De overige grondposities zijn van projectontwikkelaars, woningcorporaties en overige partijen. Werner Brouwer: “De huidige afspraken over de levering van gronden in Oosterwold hebben het RVB en de gemeenten Zeewolde en Almere in 2014 in een SOK Grondoverdracht vastgelegd. In 2016 is daar een bijlage (allonge) aan toegevoegd. De looptijd van deze overeenkomst liep eind 2020 af. Voor de periode 2021-2023 gaan we in fase 1A, het gebied dat op dit moment wordt ontwikkeld, door met Oosterwold op basis van de nieuwe SOK Grondoverdracht. In 2023 volgen de eerste uitgiftes in fase 1B op grondgebied van gemeente Almere. Hierna volgt fase 2. Deze fase ligt voornamelijk op grondgebied van gemeente Zeewolde”.