Nu er steeds meer mensen in Oosterwold wonen, vraagt de bereikbaarheid van het gebied voor de nood- en hulpdiensten en ook de vindbaarheid van onder andere brandkranen meer aandacht. Zijn de brandkranen vrij van onkruid en modder, dus goed zichtbaar? Ligt er een groentegel omheen? Heeft iedere brandkraan een Vitens bordje dat de juiste locatie aangeeft?

Op diverse locaties zijn aanpassingen nodig om de toegankelijkheid van de brandkranen te verbeteren en/of de schade aan de aanwezige brandkraan te verhelpen. De gebiedsorganisatie Oosterwold zal het herstel in eerste instantie voor haar rekening nemen met als voorwaarde, dat de locatie vanaf het moment van herstel bereikbaar blijft. Mocht bij een latere schouw blijken, dat de brandkraan wederom niet toegankelijk is, dan worden de herstelkosten doorbelast aan de grondeigenaar/kavelbeheerder.

Inmiddels zijn 12 brandkranen weer in goede staat hersteld. Circa 40 brandkranen vragen nog om herstelwerkzaamheden. Binnenkort brengen we de kavelwegverenigingen op de hoogte van het vervolg.