De funderingen van de 17 turbines langs de A27 zijn zo goed als klaar en de eerste delen zijn op hun plek gezet. Het opbouwen van de turbines is sterk afhankelijk van het weer. Bij harde wind kan er niet gehesen worden. De turbines worden deze zomer verder opgebouwd. Als alles volgens planning verloopt, gaat de eerste turbine langs de A27 in het najaar 2021 draaien. Het hele windpark van de nieuwe grote vervangende windmolens is in het najaar van 2022 klaar.

Veiligheidszone
De grote kranen die de onderdelen van de turbines stuk voor stuk op elkaar hijsen, zijn indrukwekkend om te zien. Voor de veiligheid is het echter niet toegestaan om in de buurt van het hijsen te komen. Daarom geldt er tijdens het hijsen een veiligheidszone van 200 meter rond de turbine waar het publiek niet mag komen. Sommige wegen en waterwegen kunnen tijdens het hijsen tijdelijk afgesloten worden door verkeersregelaars.

Grote bijdrage aan duurzaamheid
Door de bouw van de nieuwe turbines levert Windpark Zeewolde een grote bijdrage aan de verduurzaming van Flevoland. Het park produceert met 91 nieuwe turbines bijna drie keer zo veel groene stroom als alle turbines bij elkaar die nu in het gebied staan en dus vervangen worden. Van de 91 turbines worden er 83 door Windpark Zeewolde BV gerealiseerd, 4 door Eneco en 4 door Pure Energie.

Woningbouw
Slagschaduw valt over fase 1 waar nu woningbouw gaande is. Woningbouw en windturbines kunnen samengaan als wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn, bijvoorbeeld over slagschaduw en geluid. De nieuwe windturbines van het windpark veroorzaken slagschaduw in het woning(bouw)gebied. Het windpark voldoet ten aanzien van bestaande woningen aan de wettelijke eisen ten aanzien van slagschaduw en geluid. Deze zijn ook opgenomen in het inpassingsplan en de vergunningen. Deze vergunningen zijn onherroepelijk.

Voor woningen die vóór het vaststellen van het inpassingsplan bestonden (of vergund waren), worden de turbines af en toe stilgezet volgens de wettelijke verplichting. Dat betekent dat er op deze woningen beperkte slagschaduw op mag treden. Als er op een dag meer dan 20 minuten slagschaduw ontstaat, worden de turbines automatisch tijdelijk stilgezet. Daarvoor worden op diverse turbines lichtsensoren geplaatst. Alle betreffende woningen die aan de voorwaarden voldoen, zijn in beeld gebracht. Per woning is bekend op welk moment er, bij genoeg zon, slagschaduw op kan treden. In tuinen is slagschaduw wel toegestaan.

Slagschaduwbeleid
Voor nieuw te bouwen (en te verbouwen) woningen heeft de gemeente Almere slagschaduwbeleid vastgesteld voor Oosterwold fase 1. Hiermee is het mogelijk om binnen het gebied waar slagschaduw voorkomt nieuwe woningen te bouwen en/of te verbouwen zonder dat turbines stilgezet worden. Deze woningen moeten wel maatregelen hebben genomen om slagschaduw in de woning tegen te gaan. Voor woningen die in Oosterwold fase 2 gebouwd worden, is nog geen regeling. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen de betrokken overheden en het gebiedsteam Oosterwold.

Ten aanzien van geluid voldoet Windpark Zeewolde ook aan de wettelijke eisen. Daarnaast komt het geluid van de turbines bij Oosterwold fase 1 zelden uit boven het geluid van de A27.

Meer informatie over slagschaduw en geluid bij windturbines is te vinden op: www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid.

Handboek Oosterwold/4. De Plek/Slagschaduw en geluidscontouren