(Afval)water en waterkwaliteit

Een van de grootste aandachtspunten bij het ontwikkelen van een kavel is het zuiveren van sanitair afvalwater. In Oosterwold ligt geen riolering. Iedere Oosterwolder moet zelf een voorziening hebben om afvalwater te zuiveren. Als er sprake is van een lozing op oppervlaktewater, heeft de bewoner een maatwerkbeschikking van het waterschap nodig. Hierin staat dat afvalwater geloosd mag worden mits de lozingsnormen, die overeenkomen met een IBA type 3b, worden behaald. Uit steekproeven van het waterschap blijkt dat in het merendeel van de gevallen de IBA’s/CBA’s helaas nog niet voldoet aan een of meer van de lozingsnormen uit de vergunning/maatwerkbeschikking. Daarom zijn er diverse onderzoeken en werkgroepen afvalwaterzuivering gestart. Een van de alternatieve zuiveringsmethoden is aansluiten via een kavel(weg)riool op het toekomstige gemeentelijk hoofdriool. In gebied 1A van Oosterwold is er geen verplichting om aan te sluiten op het hoofdriool in de polderwegen. In gebied 1B wordt aansluiten wel verplicht.

Er zijn veel vragen over afvalwater. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we voor je op een rij gezet. Als je geabonneerd bent op de nieuwsbrief ontvang je de actuele stand van zaken via de nieuwsspecials afvalwater. Ook is er een Tijdlijn Afvalwater Oosterwold. Hierin hebben we alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) adviezen en documenten over afvalwater door de jaren heen verzameld.

Routekaart

Routekaart afvalwater Oosterwold

Gebruik van je IBA/CBA

Bekijk hier de lijst wat er wel en absoluut niet in je IBA mag.
Wil je meer weten over gebruik en onderhoud van je IBA? Neem contact op met je leverancier voor een gebruikershandleiding.

Vraag en antwoord

Nieuwsspecials:

Tijdlijn Afvalwater

 

Tijdlijn en beschikbare documenten

In de tijdlijn vind je alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) advies en documenten op een rij.

Werkgroepen

Voor meer informatie zie:

 

WaterLab Flevoland stimuleert innovaties

Met praktijktesten stimuleert het WaterLab de ontwikkeling van betere afvalwatersystemen voor het leveren van schoon water en meer hergebruik van water. Het WaterLab daagt leveranciers uit om innovatieve zuiveringssystemen in de praktijk te testen en vraag aan initiatiefnemers hun huis of gezamenlijke locatie als testlocatie aan te bieden. Deelnemers laten hun afvalwatersysteem twee jaar testen onder begeleiding van een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarna het WaterLab de testresultaten van de systemen publiceert. De praktijktesten dragen eraan bij dat de initiatiefnemers in de toekomst kunnen kiezen uit betaalbare en duurzame systemen die beter bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving. De nieuwe systemen moeten de kwaliteit van het water vergroten, zorgen voor een lager energieverbruik en bijdragen aan een klimaatbestendige waterketen. Hiermee wordt het afvalwatersysteem zoveel mogelijk zelfvoorzienend en circulair.
Schoon water wordt in Nederland gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden weggespoeld. De droge zomers maken duidelijk dat onze watervoorraad eindig is. We moeten slimmer en efficiënter met water, energie en voedingsstoffen omgaan. Reden voor provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland om onder de noemer WaterLab Flevoland de nieuwe ontwikkeling in de waterketen te stimuleren en in de praktijk te testen.
Meer weten? Kijk op www.waterlabflevoland.nl

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Waterkwaliteit (Afval)water en waterkwaliteit Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners