Waterkwaliteit

WaterLab Flevoland stimuleert innovaties

Met praktijktesten stimuleert het WaterLab de ontwikkeling van betere afvalwatersystemen voor het leveren van schoon water en meer hergebruik van water. Het WaterLab daagt leveranciers uit om innovatieve zuiveringssystemen in de praktijk te testen en vraag aan initiatiefnemers hun huis of gezamenlijke locatie als testlocatie aan te bieden. Deelnemers laten hun afvalwatersysteem twee jaar testen onder begeleiding van een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarna het WaterLab de testresultaten van de systemen publiceert.

De praktijktesten dragen eraan bij dat de initiatiefnemers in de toekomst kunnen kiezen uit betaalbare en duurzame systemen die beter bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving. De nieuwe systemen moeten de kwaliteit van het water vergroten, zorgen voor een lager energieverbruik en bijdragen aan een klimaatbestendige waterketen. Hiermee wordt het afvalwatersysteem zoveel mogelijk zelfvoorzienend en circulair.

Schoon water wordt in Nederland gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden weggespoeld. De droge zomers maken duidelijk dat onze watervoorraad eindig is. We moeten slimmer en efficiënter met water, energie en voedingsstoffen omgaan. Reden voor provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland om onder de noemer WaterLab Flevoland de nieuwe ontwikkeling in de waterketen te stimuleren en in de praktijk te testen.

Meer weten? Kijk op www.waterlabflevoland.nl

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Waterkwaliteit WaterLab Flevoland stimuleert innovaties
Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners