Het gebied Oosterwold

Oosterwold ligt tussen Almere en Zeewolde, aan weerszijden van de A27. Het is een grotendeels open gebied van 4.363 hectare dat voornamelijk wordt gebruikt voor landbouw. Oosterwold heeft ruimte voor 15.000 woningen in landelijke woonmilieus. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, bedrijven en stedelijke voorzieningen. Ook is er ruimte voor wegen, infrastructuur, water, publiek groen, energievoorziening etc. Ongeveer de helft van het gebied is beschikbaar voor (stads)landbouw. Het karakter van Oosterwold zal dus over het algemeen groen en agrarisch blijven. De ruimteverdeling van de verschillende functies is vastgelegd in een generiek kavel. Wat dat is, lees je bij de principes voor ontwikkeling.

Overzicht initiatieven

Eind 2015 zijn de eerste kavels geleverd en wordt er daadwerkelijk gebouwd in het gebied. Daarnaast zijn er ook al weer veel nieuwe initiatiefnemers bijgekomen die hun plannen aan het uitwerken zijn. Hieronder vind je de link naar de kaart met het meest recente overzicht van alle initiatieven in Oosterwold.

luchtfoto_500px