Nieuws

Nieuwsbrief Verkeersbesluit 30 km/u

Nieuwsbrief Verkeersbesluit 30 km/u

In september 2019 meldden we de tussenstand in de pilot ‘proeftraject aanvraagprocedure verkeersbesluit 30 km’. Inmiddels is het verkeersbesluit voor de Emile Durkheimweg en omgeving genomen. In deze...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 13 februari 2020

Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 13 februari 2020

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold besteden we uitgebreid aandacht aan de activiteiten en rol van Staatsbosbeheer. Ook lees je over de eerste reguliere school in Oosterwold die gepland staat voor 2022, de...

Onderwijs in Oosterwold

Onderwijs in Oosterwold

In Oosterwold zijn er al particuliere initiatieven voor onderwijs. Regulier onderwijs, door de overheid gefinancierd, is er nog niet. Het is de bedoeling dat in 2022 de eerste reguliere school in Oosterwold...

Taxatierapport 2020 beschikbaar

Taxatierapport 2020 beschikbaar

Naast de taxatierapporten uit 2015 en 2019 is nu ook het rapport 2020 beschikbaar. In Oosterwold bepaalt een onafhankelijk taxateur (vanaf 2019) jaarlijks de marktwaarde van de grond. Het bureau taxeert de...

Enquête over Oosterwold: leren van eerste ervaringen

Enquête over Oosterwold: leren van eerste ervaringen

Wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met de gebiedsontwikkeling van Almere Oosterwold? Uw ervaring en mening is hierbij van grote waarde. Het stelt ons in staat de ontwikkelpraktijk van Oosterwold te...

Taxatierapport 2019 beschikbaar

Taxatierapport 2019 beschikbaar

In Oosterwold bepaalt een onafhankelijk taxateur (vanaf 2019) jaarlijks de marktwaarde van de grond. Het bureau taxeert de (gemiddelde) VON waarden van woningen die je in Oosterwold kunt realiseren en de...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 december 2019

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 december 2019

Zo vlak voor de kerstperiode hebben we een volle nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 december 2019. We brengen het laatste nieuws over de stikstofberekening en de nieuwe bodemkwaliteitskaart die beschikbaar is...

Inspiratie

Doe meer inspiratie op ...