Nieuws

Controle sloten door medewerkers van het waterschap

Controle sloten door medewerkers van het waterschap

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet – belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In...

Riool krijgt zes vacuüm-persgemalen

Riool krijgt zes vacuüm-persgemalen

In 2023 is gestart met de aanleg van het hoofdriool in Oosterwold. Het hoofdriool aan de Tureluurweg en een tijdelijke vacuüm-persgemaal zijn gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2024 is ter hoogte van...

Aanleg riool en kavelsplitsingen

Aanleg riool en kavelsplitsingen

Naar aanleiding van vragen van kaveleigenaren, geven we u graag informatie hoe het zit met de rioolaansluiting in Oosterwold en kavelsplitsingen.  Zoals bekend is, worden de woningen van de kaveleigenaren die...

Nieuwe exploitatiebijdragen 

Nieuwe exploitatiebijdragen 

In april 2024 hebben de gemeenteraden van Almere en Zeewolde de nieuwe exploitatiebijdragen voor verschillende kavels in Oosterwold vastgesteld. De investeringen van de verschillende overheden in Oosterwold...

Update verkoopronde 2023

Update verkoopronde 2023

Begin vorig jaar hebben we een uitgifteronde opengesteld voor standaardkavels wonen. We geven graag een korte update. Kort samengevat zijn in de loting 136 lotnummers door de notaris toegekend. Inmiddels zijn...

Nieuwe verkooprondes

Nieuwe verkooprondes

Deel 1 is volop in ontwikkeling, grotendeels door doe-het-zelfgebiedsontwikkelaars (mensen die hun eigen woon-, werk- of voorzieningenkavel ontwikkelen) en deels door professionele projectontwikkelaars die al...

Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Ingeklemd tussen de reservering van de HOV-lijn, de prieelvogelweg en een bosperceel van Staatsbosbeheer ligt Perceel E1, ofwel in de volksmond het spruitjesveld genoemd. De bewoners van de Paradijsvogelweg...

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

De nieuwe grondprijzen in Oosterwold voor het jaar 2024 zijn bekend. Jaarlijks wordt de marktwaarde van de verschillende kavels opnieuw getaxeerd. Hiermee waarborgen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere de...

Beschermd Wonen Plus locatie besproken in de raad

Beschermd Wonen Plus locatie besproken in de raad

Tijdens de politieke markt van 8 februari, 15 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april 2024 is het raadsvoorstel over de criteria voor een Beschermd Wonen Plus besproken. Tijdens de plenaire vergadering van 11...