Nieuws

Haver en suikermais op de Stichtse lijn

Haver en suikermais op de Stichtse lijn

Afgelopen voorjaar heeft het veel geregend, maar inmiddels heeft Hemus de Stichtse lijn gemaaid en is er haver, suikermais en groenbemester gezaaid. Via de stichting Meerbomen.nu is er een groot aantal rode...

Netcongestie in Oosterwold

Netcongestie in Oosterwold

Het stroomnet in Flevoland is vol. Er wordt meer van het elektriciteitsnet gevraagd dan het aankan. Dit heet netcongestie. Wat voor gevolgen heeft dat voor nieuwe huiseigenaren in Oosterwold? De verwachtingen...

Onafhankelijke bemiddelaar afvalwater Oosterwold

Onafhankelijke bemiddelaar afvalwater Oosterwold

In november 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die oproept tot de benoeming van een onafhankelijke bemiddelaar voor de afvalwaterproblematiek in de wijk Oosterwold in Almere. Het college heeft de...

Maaien niet verkochte kavels Oosterwold

Maaien niet verkochte kavels Oosterwold

Vanaf 5 juli 2024 start de firma Hut met het maaien van de nog niet verkochte kavels in Oosterwold. Het gras en onkruid staan daar inmiddels behoorlijk hoog. Ook zullen de watergangen worden gemaaid. Op de...

Meld je aan als evenementenlocatie

Meld je aan als evenementenlocatie

Heb jij een leuk idee om een evenement of activiteit te organiseren in Oosterwold maar weet je geen locatie? In samenwerking met Eric Kooijman van oosterwold.info wordt er een webpagina gemaakt met het aanbod...

Controle sloten door medewerkers van het waterschap

Controle sloten door medewerkers van het waterschap

Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet – belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In...

Riool krijgt zes vacuüm-persgemalen

Riool krijgt zes vacuüm-persgemalen

In 2023 is gestart met de aanleg van het hoofdriool in Oosterwold. Het hoofdriool aan de Tureluurweg en een tijdelijke vacuüm-persgemaal zijn gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2024 is ter hoogte van...

Aanleg riool en kavelsplitsingen

Aanleg riool en kavelsplitsingen

Naar aanleiding van vragen van kaveleigenaren, geven we u graag informatie hoe het zit met de rioolaansluiting in Oosterwold en kavelsplitsingen.  Zoals bekend is, worden de woningen van de kaveleigenaren die...

Nieuwe exploitatiebijdragen 

Nieuwe exploitatiebijdragen 

In april 2024 hebben de gemeenteraden van Almere en Zeewolde de nieuwe exploitatiebijdragen voor verschillende kavels in Oosterwold vastgesteld. De investeringen van de verschillende overheden in Oosterwold...

Update verkoopronde 2023

Update verkoopronde 2023

Begin vorig jaar hebben we een uitgifteronde opengesteld voor standaardkavels wonen. We geven graag een korte update. Kort samengevat zijn in de loting 136 lotnummers door de notaris toegekend. Inmiddels zijn...