Nieuws

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020

Het Bestuurlijk Overleg stelt jaarlijks nieuwe grondprijzen vast. De nieuwe prijzen zijn bekend en gelden met ingang van 1 januari 2020. De waardestijging van de gronden is beperkt. De overgangsregeling...

PFAS en Oosterwold

PFAS en Oosterwold

Sinds juli 2019 is het Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht. Deze regeling gaat over het verplaatsen en verwerken van grond en bagger in verband met het voorkomen van schadelijke stoffen. PFAS is de...

Gebiedsteam Oosterwold 7 november op werkbezoek

Gebiedsteam Oosterwold 7 november op werkbezoek

Het gebiedsteam Oosterwold is donderdag 7 november 2019 op werkbezoek en niet bereikbaar. Vanaf 11 november kun je weer bij ons terecht van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur...

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020

Overgangsregeling grondprijzen Oosterwold 2020

Op 12 december 2019 stelt het bestuurlijk overleg Oosterwold de grondprijzen vast die gelden met ingang van 1 januari 2020. Bij de vaststelling van de grondprijzen voor 2019 is afgesproken om de grondprijzen...

Ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Het college heeft het ontwerp van de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Met de ontwerp beleidsregel wordt het eenvoudiger voor initiatiefnemers in Oosterwold om te...

Groot onderhoud Kievitsweg

Groot onderhoud Kievitsweg

De veiligheid op en rondom de Kievitsweg in Almere wordt verbeterd. Het wegdek van de Kievitsweg is in slechte staat en vertoont verzakkingen, scheuren en beschadigingen. Vanaf 7 oktober 2019 voert aannemer...

Inspiratie

Doe meer inspiratie op ...

Agenda

ma 09

Nieuwe grondprijzen worden uiterlijk 12 december vastgesteld

2 december 2019 | 08:00 - 2 januari 2020 | 17:00