Nieuws

Nieuwsflits 31 maart 2020

Nieuwsflits 31 maart 2020

We kunnen terugkijken op weer een bijzondere week. Bewondering gaat op dit moment speciaal uit naar de initiatiefnemers die met het nodige improvisatievermogen hun deadlines moesten halen. Enkele...

Corona in afvalwater: geen extra veiligheidsmaatregelen

Corona in afvalwater: geen extra veiligheidsmaatregelen

Bij enkele afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland trof het RIVM delen van het coronavirus aan in het afvalwater. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige coronapatiënten in het riool...

Nieuwsflits 26 maart 2020

Nieuwsflits 26 maart 2020

Als gevolg van de Corona-crisis zet het Gebiedsteam alle zeilen bij om het basisproces van begeleiding en gronduitgifte aan initiatieven in goede banen te leiden. Dat betekent ook dat we prioriteiten moeten...

Telefonische spreekuren tijdelijk aangepast

Telefonische spreekuren tijdelijk aangepast

Met alle hectiek rondom het coronavirus en de huidige maatregelen die daarbij komen kijken, merken wij dat dit voor extra onzekerheid zorgt en vragen oproept onder de initiatiefnemers die nog in het...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 maart 2020

Nieuwsbrief Maak Oosterwold 19 maart 2020

De maart editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold is uit. We starten met een voorwoord van de gebiedsregisseur over samenwerken en het op peil houden van de dienstverlening onder een extreme situatie m.b.t....

Corona in afvalwater: geen extra veiligheidsmaatregelen

Maatregelen m.b.t. het coronavirus

De huidige situatie met het coronavirus vraagt ook in Almere om maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. We vertellen je graag over wat het...

Boomfeestdag op 18 maart 2020 >>> afgelast

Boomfeestdag op 18 maart 2020 >>> afgelast

De Boomfeestdag op 18 maart 2020 gaat niet door en wordt waarschijnlijk verschoven naar een latere datum.   In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent het Coronavirus hebben Stad & Natuur, gemeente...

Nieuwsbrief Verkeersbesluit 30 km/u

Nieuwsbrief Verkeersbesluit 30 km/u

In september 2019 meldden we de tussenstand in de pilot ‘proeftraject aanvraagprocedure verkeersbesluit 30 km’. Inmiddels is het verkeersbesluit voor de Emile Durkheimweg en omgeving genomen. In deze...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 13 februari 2020

Nieuwsbrief Maak Oosterwold van 13 februari 2020

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold besteden we uitgebreid aandacht aan de activiteiten en rol van Staatsbosbeheer. Ook lees je over de eerste reguliere school in Oosterwold die gepland staat voor 2022, de...