Nieuws

Werkzaamheden Grote Denkersdreef en Paradijsvogelweg

Vorige week zijn werkzaamheden uitgevoerd rondom de Grote Denkersdreef. Naar aanleiding daarvan kregen wij diverse vragen. Daarom lichten wij de werkzaamheden hier nader toe. Dinsdag 2 mei heeft aannemer...

Terugblik Klankbordgroep afvalwater 16 maart  

Klankbord bijeenkomst afvalwater 16 maart  16 maart was de klankboard bijeenkomst afvalwater. Er is een aantal onderwerpen besproken waaronder het plan van aanpak IBT. Deze is nader toegelicht aan de hand van...

Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Adri Duivesteijn, grondlegger van Oosterwold overleden

Op 17 maart bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-wethouder Adri Duivesteijn is overleden. Zie almere.nl/Actueel. Als bestuurder heeft hij een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de stad. Adri...

Locaties tijdelijke woningen voorgelegd aan gemeenteraad

Locaties tijdelijke woningen voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeente zet zich, samen met andere partijen, in om de woningnood in Almere aan te pakken door bestaande bouwplannen uit te voeren en extra te bouwen op plekken waar dat kan. Het gemeentebestuur is daarbij...

Spelregels verkoopronde

Aanscherping spelregels verkoop standaardkavels wonen Oosterwold Op 15 december 2022 publiceerde Team Oosterwold een verkoopronde voor standaardkavels wonen. In de nieuwsspecial was de volgende informatie met...

Nieuwsspecial verkoopronde standaardkavels wonen

Nieuwsspecial verkoopronde standaardkavels wonen

Wil je bouwen, wonen en stadslandbouw bedrijven in Oosterwold? Team Oosterwold geeft weer een aantal percelen vrij voor verkoop, zodat de bestaande buurten in deelgebied 1A afgerond kunnen worden. Er zijn...