Nieuws

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg hervat

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg hervat

Na een tijdelijke stop hervatten we vanaf maandag 30 november 2020 de werkzaamheden aan de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg. Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het...

Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Op 18 november 2020 was de online bijeenkomst voor IBA-eigenaren Oosterwold. Voor wie de bijeenkomst gemist heeft of alle informatie nog eens wil doorlezen volgen hier de onderzoeksrapporten van LeAF en...

Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Special over ‘Water en Oosterwold’

Onlangs is het onderzoek afgerond naar de werking van de huidige IBA’s en de gevolgen van de manier waarop initiatiefnemers nu hun afvalwater lozen. Ook is inmiddels meer bekend over het effect van lozingen...

Nieuwsflits online themabijeenkomsten

Nieuwsflits online themabijeenkomsten

Deze maand kun je deelnemen aan diverse online themabijeenkomsten. Bij de ontwikkeling van Oosterwold leren we lopende het proces. ‘Samen werken en leren’ vormt hét fundament van de organische...

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het huidige wegdek van de Paradijsvogelweg plaatselijk te herstellen en het wegdek van de Goudplevierweg in zijn geheel opnieuw te...

Oosterwoldschouw uitgesteld tot nader order

Oosterwoldschouw uitgesteld tot nader order

Onlangs vroegen we in de nieuwsbrief Maak Oosterwold aandacht voor het verwijderen van illegale bouwsels en het opheffen van ongewenste situaties op grond van Staatsbosbeheer. Het is héél fijn als je hier al...

Nieuwsbrief Maak Oosterwold, 27 oktober 2020

Nieuwsbrief Maak Oosterwold, 27 oktober 2020

"Een beetje Oosterwold bestaat niet". Zo trapt gebiedsregisseur Werner Brouwer af in zijn maandelijkse column. Verder lees je in deze nieuwsbrief van 27 oktober 2020 over de werkgroep Betaalbaar wonen in...

Boa’s gaan kavels Oosterwold controleren

Boa’s gaan kavels Oosterwold controleren

Twee boa's moeten ervoor gaan zorgen dat de bewoners van Oosterwold zich beter aan de regels gaan houden. Denk aan het aantal gebouwen dat is toegestaan conform de vergunning, maar ook aan het publiek...

Eigen beleid voor slagschaduwhinder windturbines

Eigen beleid voor slagschaduwhinder windturbines

Het College heeft op 29 september 2020 de Beleidsregel slagschaduw voor Almere Oosterwold vastgesteld (fase 1). Almere is de eerste gemeente die van de huidige wettelijke regeling voor slagschaduw van...