Nieuws

Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Verkenning Toekomst Perceel E1, spruitjesveld

Ingeklemd tussen de reservering van de HOV-lijn, de prieelvogelweg en een bosperceel van Staatsbosbeheer ligt Perceel E1, ofwel in de volksmond het spruitjesveld genoemd. De bewoners van de Paradijsvogelweg...

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2024

De nieuwe grondprijzen in Oosterwold voor het jaar 2024 zijn bekend. Jaarlijks wordt de marktwaarde van de verschillende kavels opnieuw getaxeerd. Hiermee waarborgen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere de...

Beschermd Wonen Plus locatie besproken in de raad

Tijdens de politieke markt van 8 februari, 15 februari, 7 maart en 21 maart 2024 is het raadsvoorstel over de criteria voor een Beschermd Wonen Plus-voorziening besproken. Het college stelde de raad voor om...

Alle seinen staan op groen voor de aanleg rioolstelsel

Alle seinen staan op groen voor de aanleg rioolstelsel

Donderdag 23 november heeft de gemeenteraad unaniem een besluit genomen over de aanleg van een rioolstelsel in Oosterwold. Alle seinen staan op groen voor de aanleg. Wat is er precies besloten: De aanleg van...

Verkeersroutes in Almere Hout

Verkeersroutes in Almere Hout

De komende jaren groeien Nobelhorst, Oosterwold en Vogelhorst verder door als woongebied. De groei van deze drie wijken levert een belangrijke bijdrage aan de Almeerse nieuwbouwopgave. Om verder te kunnen met...

Terugblik bijeenkomst iepen in Oosterwold 26 september

Terugblik bijeenkomst iepen in Oosterwold 26 september

De iepenlaan is niet te handhaven vanwege het risico op afbreken van de bomen. Dat was de voornaamste boodschap van onderzoeksbureau Groenadvies Amsterdam tijdens een bewonersavond op 26 september 2023. De...

Aanleg riolering

Aanleg riolering

Deze zomer is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers...