Nieuws 2019


Overgangsregeling grondprijzen Oosterwold 2020

Overgangsregeling grondprijzen Oosterwold 2020

Op 12 december 2019 stelt het bestuurlijk overleg Oosterwold de grondprijzen vast die gelden met ingang van 1 januari 2020. Bij de vaststelling van de grondprijzen voor 2019 is afgesproken om de grondprijzen jaarlijks...
Ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold

Het college heeft het ontwerp van de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Met de ontwerp beleidsregel wordt het eenvoudiger voor initiatiefnemers in Oosterwold om te bepalen of...
Groot onderhoud Kievitsweg

Groot onderhoud Kievitsweg

De groei van de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zorgt ervoor dat de Kievitsweg steeds drukker wordt. Daarom heeft de gemeente de Kievitsweg onlangs opgeknapt en veiliger gemaakt. Zo is het asfalt vervangen en is...
Fotowedstrijd: jouw foto op de nieuwe site

Fotowedstrijd: jouw foto op de nieuwe site

Heb je bijzondere foto’s van Oosterwold die op de nieuwe site voor maakoosterwold.nl niet mogen ontbreken? Stuur jouw foto’s dan in voor de fotowedstrijd. Hoe kun je meedoen? Alle foto’s die illustratief...
September nieuwsbrief Maak Oosterwold

September nieuwsbrief Maak Oosterwold

Het laatste nieuws, de blog-estafette van Michelle Thepen en de agenda vind je in de september nieuwsbrief Maak Oosterwold. Binnenkort start het groot onderhoud aan de Kievitsweg. We praten je bij over de voortgang van...
Duurzaam wonen

Duurzaam wonen

Je kunt grote of kleine stapjes zetten in de richting van een groener huis. Er zijn ook mensen die in één klap een super duurzaam huis laten bouwen. De woning die Ibolya Moor en Wouter Sap hebben gebouwd aan de Vrije...
Werkzaamheden Hoge Vaart Almere-Zeewolde

Werkzaamheden Hoge Vaart Almere-Zeewolde

Vanaf 2 september 2019 tot en met maart 2020 werkt Provincie Flevoland aan de noordoever van de Hoge Vaart. Grofweg tussen de A27 en Trekkersveld. De (rechte) beschoeiing wordt vervangen door een meer duurzame,...
Collectief als initiatief

Collectief als initiatief

Collectieven op een rijtje Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van Collectieven om gezamenlijk een project in Oosterwold te realiseren....
Drie kavelwegaansluitingen erbij

Drie kavelwegaansluitingen erbij

Oosterwold heeft overeenstemming bereikt met aannemer Knipscheer voor de aanleg van een drietal kavelwegaansluitingen. Het gaat om de aansluiting Paradijsvogelweg met de Jules Vernestraat, Kievitsweg met de Belle van...