Op 12 december 2019 stelt het bestuurlijk overleg Oosterwold de grondprijzen vast die gelden met ingang van 1 januari 2020. Bij de vaststelling van de grondprijzen voor 2019 is afgesproken om de grondprijzen jaarlijks opnieuw vast te stellen en de overgangsregeling tijdig te publiceren. In deze nieuwsbrief informeren we je alvast over de overgangsregeling 2020 om aanspraak te kunnen maken op de grondprijzen 2019.