Oosterwold heeft overeenstemming bereikt met aannemer Knipscheer voor de aanleg van een drietal kavelwegaansluitingen. Het gaat om de aansluiting Paradijsvogelweg met de Jules Vernestraat, Kievitsweg met de Belle van Zuylenlaan en Goudplevierweg met de Pompoenweg. De aanleg van deze kavelwegaansluitingen is tevens het startsein voor de bouw van weer een aantal woningen.