De groei van de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zorgt ervoor dat de Kievitsweg steeds drukker wordt. Daarom heeft de gemeente de Kievitsweg onlangs opgeknapt en veiliger gemaakt. Zo is het asfalt vervangen en is er verlichting gemaakt op de kruispunten. Ook zijn een rotonde en een fietsoversteekplaats aangelegd ter hoogte van kavelwegaansluitingen. In een latere fase leggen we aparte fietspaden aan.