De veiligheid op en rondom de Kievitsweg in Almere wordt verbeterd. Het wegdek van de Kievitsweg is in slechte staat en vertoont verzakkingen, scheuren en beschadigingen. Vanaf 7 oktober 2019 voert aannemer Bam-Infra gedurende 8 weken groot onderhoud uit tussen de kruising met de Vogelweg en de Grote Denkersweg, net voorbij de Nobellaan.

De werkzaamheden bestaan uit het volledig vervangen van het asfalt en aanleg van plateaus ter hoogte van kavelwegaansluitingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november 2019 gereed.

Fasering en aanrijdroutes
Het werk wordt uitgevoerd in 5 fases. Elke fase kent zijn eigen aanrijdroutes. Er is één nachtelijke afsluiting van maandag 25 op dinsdag 26 november 2019 van 20:00 uur tot 5:00 uur.

Meer informatie over de werkzaamheden en aanrijdroutes gedurende de werkzaamheden aan de Kievitsweg vind je op de website van Almere Hout.

De groei van de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zorgt voor een veranderende verkeersstroom op de Kievitsweg. Bij het definitieve ontwerp wordt een scheiding aangebracht voor fietsers en voetgangers. We starten met de Kievitsweg, in een latere fase leggen we aparte fietspaden aan.