Het college heeft het ontwerp van de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Met de ontwerp beleidsregel wordt het eenvoudiger voor initiatiefnemers in Oosterwold om te bepalen of ze slagschaduwonderzoek moeten doen. Het palet aan keuzemogelijkheden om een woning te laten voldoen aan de regeling wordt groter. De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel, in de ontwerp beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen. Ook maakt de ontwerp beleidsregel duidelijk hoe het toepassen van een maatregel precies werkt.

Ter inzage
De ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold is vandaag in het gemeenteblad 2019, 250566 bekend gemaakt. De beleidsregel ligt, uitsluitend op afspraak, ter inzage vanaf 16 oktober tot en met 26 november 2019 in het stadhuis, bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Inloopavond
Op dinsdag 5 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur zijn initiatiefnemers welkom bij een inloopavond. Hier lichten gemeente Almere en het gebiedsteam Oosterwold in samenwerking met diverse partners de (voorgenomen) wijzigingen op het Chw bestemmingsplan Oosterwold toe. Locatie is de Buurtschuur, Nobellaan 13, 1341 BJ Almere. Het nieuws wordt onder andere via de website MaakOosterwold.nl gecommuniceerd.