10 tips voor beheer en onderhoud

Nu er steeds meer mensen in Oosterwold komen wonen, vraagt de bereikbaarheid van het gebied en de vindbaarheid van onder andere brandkranen, straten en huisnummers meer aandacht. Hier delen we 10 tips die ervoor zorgen dat je beter zichtbaar,  bereikbaar en vindbaar bent.

Bereikbaarheid

1.   De brandweer, politie (wijkagent) en ambulance kunnen hun aanrijdtijden beter halen als de tijdelijke kavelwegen goed begaanbaar zijn.
Voorkom de zogenaamde ‘bagger wegen’ vol hobbels.
2.   Bij een calamiteit komen de hulpdiensten vaak met meer wagens tegelijk aanrijden. Ze hebben ruimte nodig.
Parkeer auto’s op je kavel, niet langs de weg en zorg voor een goede brede oprit. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en snelheid.

 

Vindbaarheid brandkranen

3.   Zorg ervoor dat de brandkranen goed vindbaar en bereikbaar zijn. Staan er geen auto’s voor?
4.   Bij iedere brandkraan hoort een Vitens bordje dat de juiste locatie aangeeft.
5.   Houd de brandkranen vrij van onkruid en modder. Houd ze goed zichtbaar.

Vindbaarheid straten en huisnummers

De vindbaarheid van straatnaambordjes en huisnummers hebben de meeste kavelverenigingen al flink verbeterd, maar dit blijkt nog niet overal op te gaan.

6.   Plaats het straatnaambord bij voorkeur rechts op de hoek.
7.   Voorzie je kavel zo snel mogelijk van een huisnummer, dat kan in de tijdelijke situatie op een bordje.
8.   Plak je huisnummer niet alleen op de brievenbus, maar ook op je huis.
Vermeld voor het juist bezorgen van je post ook de straatnaam op je brievenbus.
9.   Maak gebruik van witte cijfers zodat deze – ook in het donker – goed zichtbaar zijn.
10. Verlichting boven het huisnummer vergroot de zichtbaarheid. Groen licht heeft minder impact op de natuur.

 

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners