Samenwerken

Oosterwold is geen typische nieuwbouwwijk. Je leeft hier met je buren samen als in een dorp. Je werkt jaar in jaar uit met elkaar samen. Vanaf het schetsen van je idee tot en met gezamenlijk onderhoud, beheer en reparaties. Dat stelt eisen aan de manier waarop je de samenwerking inricht en langere tijd met elkaar optrekt via onder andere de kavelwegverenigingen, werkgroepen en themagroepen. In Oosterwold en omgeving zijn veel organisaties en kennisplatforms actief. Zij dragen bij aan de regionale voedselproductie en de woon-, zorg- en recreatieaspecten die bij een nieuw gebied horen.

Platform
Het Platform Oosterwold is opgericht door een groep betrokken Oosterwolders. Zij houden zich bezig met alles wat nog ontdekt, beter geregeld en ontwikkeld kan worden in het gebied. Het Platform is er voor alle huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold. Ze staan in direct contact met de Gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente Almere. Het Platform Oosterwold informeert, agendeert, faciliteert en komt graag met Oosterwolders in contact. http://www.platformoosterwold.nl.

Kijk voor een selectie van deze organisaties en platforms in het Handboek Oosterwold/Naslag.


Deze foto illustreert op een prachtige manier hoe bewoners intensief samenwerken. Noortje Braat en Egon Kracht, Emile Durkheimweg: “Onze voornaamste bouwstenen (autobanden) arriveren en komen plompverloren op de weg te liggen… Binnen no time komen van alle kanten buren en buurtgenoten aan die voortvarend de gigantische stapel autobanden de fundering op rollen. Het was zo gepiept. 1100 stuks. Ongelooflijk adequaat, behulpzaam en hartverwarmend. Welkom in Oosterwold.”

 

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Waterkwaliteit WaterLab Flevoland stimuleert innovaties
Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners