Initiatievenkaart

Om een zo actueel mogelijk beeld te geven, plaatsen we regelmatig een actuele initiatievenkaart op deze website. Daar kunnen altijd kleine foutjes in zitten. Het is een tijdsopname, bijna elke dag verandert er wel wat op de kaart.
Het meest recente overzicht vind je hier: Initiatievenkaart 3 september 2019.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Wat doen die zwart/grijs en groen gearceerde vlakken?
De zwart/grijs gearceerde vlakken die tegen de snelweg aan liggen zijn rijksgronden waar een reguliere – langjarige – pacht op zit, daarom zijn deze gebieden nu niet uitgeefbaar voor initiatieven in Oosterwold. Ze liggen wel in de eerste fase. Wanneer zich de komende jaren mogelijkheden voordoen om de huidige reguliere pacht om te zetten in de zogenaamde ‘geliberaliseerde pacht’, dan zal dat gebeuren. De rijksgronden die we nu uitgegeven kennen ook een geliberaliseerde pacht die jaarlijks opzegbaar is.

De groen gearceerde gebieden binnen de eerste fase zijn in eigendom van ontwikkelaars of corporaties. Verkoop van deze gronden verloopt niet via de gebiedsregisseur. Wel vindt afstemming en gesprek plaats over ontwikkelplannen en wordt een anterieure overeenkomst gesloten voor de exploitatiebijdrage. Op dit moment is ons bekend dat AM/Heijmans vergevorderde plannen heeft op de groen gearceerde kavel langs de Vogelweg en A27.