Oosterwold en de geest van de omgevingswet

​Binnenkort gaat de omgevingswet van kracht. Zoals bekend komt deze nieuwe wet in plaats van 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. En als er één plek is in Nederland waar er in de praktijk al wordt gebouwd volgens de principes van de omgevingswet, dan is het wel… in Oosterwold! Hier in Almere werken overheid en initiatiefnemers nauw samen aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Initiatiefnemers maken niet alleen hun eigen woning maar geven samen met hun buren ook vorm aan hun leefomgeving, in lijn met de omgevingswet.

Leer van onze ervaringen en bekijk hier de film ‘Oosterwold en de geest van de nieuwe Omgevingswet’: https://youtu.be/zNzWKmWjXIE