Ha Jan,
Oosterwold wordt organisch ontwikkeld. Daarbij hoort met vallen en opstaan leren. Soms zit het wel echt tegen. Zoals het afvalwater. Twee advocatenkantoren geven aan dat de gemeente op basis van de Wet Milieubeheer de verantwoordelijkheid draagt over de afvoer van het afvalwater en dat niet kan overdragen aan bewoners. Ook de provincie Flevoland is met andere juristen tot dezelfde conclusie gekomen. Een projectteam werkt nu in samenspraak met waterschap en provincie aan een plan van aanpak om tot riolering over te gaan. Voor sommige bewoners is dit een opluchting, voor andere een tegenvaller. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de aanpak.

Hoi Fike,
Ja Oosterwold blijft voor verrassingen zorgen. De gemeente Almere overigens ook. Ben erg benieuwd naar de inbreng van de nieuwe VVD-wethouder Julius Lindenbergh. In Zeewolde is het Helmut Hermans van Leefbaar Zeewolde. De wethouders gaan een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming in het najaar over de doorontwikkeling van Oosterwold. Vanaf afgelopen januari zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals de ruimtelijke studie naar de mogelijkheden in deelgebied 2, de ervaringen van bewoners in deelgebied 1A en de effecten van Oosterwold op de gemeente Almere. Een deel van de onderzoeken is afgerond. Het rapport ‘Een vernieuwende insteek’ van Ravenkop en het ‘Schetsboek doorontwikkeling Oosterwold deelgebied 2’ van H+N+S+ Woonpioniers zijn beschikbaar. De onderzoeken zijn onafhankelijke adviezen, waarvan wij bekijken wat we overnemen in de ontwikkelstrategie. We hebben in verschillende gespreksrondes gediscussieerd met veel betrokkenen over de volgende fase. Op basis van alles wat we gelezen, gehoord en besproken hebben, werken we aan  een voorlopig beslisdocument. Deze zomer is er een consultatieronde langs de bestuurders van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en we willen ook de nieuwe colleges van B&W en de raden informeren en betrekken. Hoe vind jij dat dat loopt?

Fike: Het valt me op dat de bestuurders de ontwikkelfilosofie van Oosterwold nog steeds met enthousiasme omarmen. Het bijzondere karakter van de organische gebiedsontwikkeling en stadslandbouw, blijven voorop staan. Er is weinig animo om veel woningen toe te voegen. Ondanks het feit dat er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen met die strekking. Verder zie ik bestuurders zoeken naar een balans tussen vrijheid voor de initiatiefnemers en een meer regisserende, faciliterende rol van de overheid. Ik vind dat ook ingewikkeld. Stadslandbouw en voedselproductie zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van Oosterwold. Sommige bewoners vragen ons om handhaving op de 50% stadslandbouw. Maar past dat wel bij de ontwikkelfilosofie van Oosterwold?

Jan: Ja, er is een breed gedeelde opvatting dat lokale voedselproductie op stadslandbouw meer serieus moet worden genomen. Dat begint al bij de instelling waarmee mensen naar Oosterwold komen. Wat voor stadslandbouw wil je gaan doen en hoe wil je dat; alleen, samen met anderen, met een “herenboer” of grond uitlenen aan een boomkweker? Ik denk dat het minder vrijblijvend moet dan nu het geval is, maar het moet wel blijven passen in de aanpak van “samen maken we Oosterwold”. Deze discussie wordt zeker vervolgd!

Voor nu wensen wij iedereen een fijne groeizame zomer toe (niet te nat en niet te droog)!

Jan en Fike

Jan Lagerweij en Fike van der Burght