Bij de eerste grote oploop doorontwikkeling Oosterwold op 29 maart 2022 gaf de gebiedsorganisatie Oosterwold een terugkoppeling van de tot nu toe opgehaalde resultaten. Bekijk hier de videoregistratie van de presentaties en de notulen van de verhelderende vragen. Na de opening door de duo-gebiedsregisseur Fike van der Burght volgden 2 presentaties:

  • Resultaten enquête en doelgroepsessies: Wouter Spijkerman gaf een samenvatting van de resultaten van de enquête van februari 2022 over de toekomstige ontwikkeling van Oosterwold. Ook vertelde hij wat de doelgroepsessies hebben opgeleverd die in maart plaatsvonden met bewoners/initiatiefnemers, ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties en betrokken ambtenaren.
  • Tussenresultaten ontwerpend onderzoek H+N+S Landschapsarchitecten: Marijne Beenhakker deed verslag van de tussenresultaten van het ontwerpend onderzoek voor de ontwikkelstrategie van deelgebied 2.

Presentatie Wouter Interactieve deel 1

Themasessies

Na de plenaire presentaties lichtte duo-gebiedsregisseur Jan Lagerweij het interactieve deel toe. De deelnemers kregen de kans om input te leveren en zich alvast aan te melden voor de verdiepende themasessies die we in april 2022 organiseren:

Themasessies (19.30 – 21.30 uur) op het stadhuis Almere Data
Landschap, water en hoofdwegen 6 april
Schaal van het initiatief 7 april
Betaalbaar wonen 12 april
Samenwerking initiatiefnemers en overheid 13 april
Stadslandbouw 14 april
Voorzieningen 19 april
Infravoorzieningen 20 april

Aanleiding

De raden van Almere en Zeewolde hebben op basis van de evaluatie in 2019/2020 besloten de organische gebiedsontwikkeling voort te zetten en de huidige ambities te handhaven. Tegelijkertijd moeten we kritisch durven te zijn op de in 2012 gestelde ambities en hoe deze uitpakken in de praktijk. De gebiedsorganisatie Oosterwold wil samen met initiatiefnemers en overige betrokkenen de opgedane ervaringen inzetten om de ontwikkelfilosofie van Oosterwold waar nodig bij te stellen. We werken toe naar besluitvorming over de doorontwikkeling van Oosterwold in deelgebied 2. Tegelijkertijd onderzoeken we of aanpassingen van de aanpak in deelgebied 1B en correcties van de spelregels in deelgebied 1A nodig zijn.

Dinsdag 10 mei 2022 van 19.30 tot 21.30 uur geven we tijdens de tweede grote oploop een terugkoppeling van de inzichten uit de (thema)sessies en lichten we toe waar de dilemma’s liggen en hoe we de verschillende sporen bij elkaar gaan brengen.