Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het huidige wegdek van de Paradijsvogelweg plaatselijk te herstellen en het wegdek van de Goudplevierweg in zijn geheel opnieuw te asfalteren. De werkzaamheden leveren hinder op voor het wegverkeer. De wegen worden in vier fases gedeeltelijk afgesloten in de periode 9 november tot en met 24 november 2020. Wegverkeer wordt omgeleid door middel van bebording. Meer informatie vind je bij werkzaamheden.