Nieuws 2020


Aanleg riolering

Aanleg riolering

Deze zomer is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers zullen...
Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg hervat

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg hervat

Na een tijdelijke stop hervatten we vanaf maandag 30 november 2020 de werkzaamheden aan de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg. Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het huidige...
Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Op 18 november 2020 was de online bijeenkomst voor IBA-eigenaren Oosterwold. Voor wie de bijeenkomst gemist heeft of alle informatie nog eens wil doorlezen volgen hier de onderzoeksrapporten van LeAF en Deltares, de...
Rapporten LeAF en Deltares beschikbaar

Special over ‘Water en Oosterwold’

Onlangs is het onderzoek afgerond naar de werking van de huidige IBA’s en de gevolgen van de manier waarop initiatiefnemers nu hun afvalwater lozen. Ook is inmiddels meer bekend over het effect van lozingen op vijvers,...
Nieuwsflits online themabijeenkomsten

Nieuwsflits online themabijeenkomsten

Deze maand kun je deelnemen aan diverse online themabijeenkomsten. Bij de ontwikkeling van Oosterwold leren we lopende het proces. ‘Samen werken en leren’ vormt hét fundament van de organische gebiedsontwikkeling en...
Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Werkzaamheden Paradijsvogelweg en Goudplevierweg

Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het huidige wegdek van de Paradijsvogelweg plaatselijk te herstellen en het wegdek van de Goudplevierweg in zijn geheel opnieuw te...
Oosterwoldschouw uitgesteld tot nader order

Oosterwoldschouw uitgesteld tot nader order

Onlangs vroegen we in de nieuwsbrief Maak Oosterwold aandacht voor het verwijderen van illegale bouwsels en het opheffen van ongewenste situaties op grond van Staatsbosbeheer. Het is héél fijn als je hier al actie op...