Klankbord bijeenkomst afvalwater 16 maart 

16 maart was de klankboard bijeenkomst afvalwater. Er is een aantal onderwerpen besproken waaronder het plan van aanpak IBT. Deze is nader toegelicht aan de hand van een presentatie. Daarnaast is de invulling van onze zorgplicht en het tijdspad besproken.
Bekijk de presentatie hier