In oktober 2019 start de bouw van Windpark Zeewolde. Bewoners uit de directe omgeving van het windpark kunnen mee investeren in windenergie. Daarom verstrekt WPZ B.V. rond het einde van de bouw (eind 2021) obligatieleningen aan de inwoners van de kernen van Zeewolde en Almere. Geïnteresseerden die zich via ikdoemee@wpzbv.nl melden, ontvangen tijdig bericht als de inschrijving open gaat.

Windpark Zeewolde is een initiatief van de boeren, windmoleneigenaren en bewoners van het buitengebied van Zeewolde. Algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Het draagvlak van de omgeving voor het project is daarbij altijd heel belangrijk geweest. Daarom kunnen bewoners die buiten het park wonen rond het einde van de bouw van het windpark meedoen met een obligatielening.” De rente zal waarschijnlijk 6% zijn. De lening is een langjarige lening en de inleg per deelnemer is minimaal 500 euro. In totaal wordt er ongeveer 12 miljoen euro aan obligatieleningen uitgegeven. Inwoners van Zeewolde, Almere en de participanten van de duurzame energiecoöperatie de Nieuwe Molenaars krijgen voorrang bij de inschrijving.

Inwoners van de omringende gebieden kunnen ook inschrijven. De omringende gebieden zijn de postcodes 12, 37 (west), 38 (zuid), en 82 (west). Aan inwoners van deze postcodes worden alleen obligaties toegewezen indien geen 12 miljoen euro is opgehaald door de inwoners van Zeewolde en Almere. De ervaring is echter dat deze projecten in een korte tijd vol zijn.