Na een tijdelijke stop hervatten we vanaf maandag 30 november 2020 de werkzaamheden aan de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg. Als gevolg van de grote toename van het (bouw)verkeer is het noodzakelijk om het huidige wegdek van de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg plaatselijk te herstellen en te asfalteren. De werkzaamheden leveren hinder op voor het wegverkeer.

De Paradijsvogelweg wordt gefaseerd gedeeltelijk afgesloten in de periode 30 november tot en met 14 december 2020. Wegverkeer wordt omgeleid door middel van bebording. Bij de Goudplevierweg gaan we op 12 december 2020 op meerdere locaties de slechte plekken frezen en opnieuw voorzien van asfalt. Het verkeer zal enige vertraging of oponthoud ondergaan, maar wij sluiten de weg niet af.

Lees hier meer over de werkzaamheden per locatie.