1. De Mary Ritter Beardweg:
  Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool.
 2. Kievitsweg:
  Oversteek ter plaatse van de Burghard de Volderweg.
  De oversteek wordt gerealiseerd om de leerlingen van de in aanbouw zijnde school veilig te laten oversteken. Deze tijdelijke oversteek wordt voor eind 2022 gereedgemaakt. Einde 2023/begin 2024 wordt een rotonde aangelegd ter plaatse van de Goudvinklaan. Wanneer deze gereed is, komt de tijdelijke oversteek te vervallen.
  Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg
  Maandag 21 november zijn we gestart met werkzaamheden aan de Kievitsweg ter hoogte van de Burchard de Volderstraat om de nieuwe school ”de Verbeelding” veilig bereikbaar te maken. Vanaf maandag 28 november 07:00 uur tot en met vrijdag 23 december 18:00 uur is de Kievitsweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Goudvinklaan en de Gerard Pearsonlaan. De woningen aan de Burchard de Volderstraat blijven bereikbaar via een bypass. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Kijk voor meer informatie en omleidingen op Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg.
 3. Tureluurweg:
  In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de bigbags naar de Goudplevierweg verplaatst en wordt de weg verbreed met nieuw asfalt. Ook wordt het hoofdriool aangelegd. Verwachting is dat de werkzaamheden medio maart 2023 gereed zijn. Zie voor meer informatie reconstructie Tureluurweg.
 4. Hippias van Elisweg:
  Het laatste deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt aangelegd. Volgens planning is deze polderweg eind 2022 gereed. Vervolgens wordt de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg verwijderd.  
 5. De Goudplevierweg:
  Medio maart 2023 starten wij met definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool. Inmiddels is er een tijdelijk veilig voet-fietspad aangelegd dat gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het bereiken van de winkels aan de Margareth Cavendishweg en de Goethelaan. De oversteek bij de Goudplevier naar de winkels is tijdelijk, bij de reconstructie van de Goudplevierweg wordt een definitieve oversteek aangelegd. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken.
  Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
  Maandag 14 november zijn we gestart met een onderzoek naar de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg. Ze hebben last van ”uitgestelde onverenigbaarheid”: het op latere leeftijd afstoten van het bovengrondse deel van de onderstam. Hierdoor zouden ze kunnen omvallen. Nader onderzoek wordt gedaan aan de bomen om schade te voorkomen en risico’s beter in te kunnen schatten. Er wordt een aantal trekproeven gedaan en er wordt een aantal bomen vrij gegraven om de onderstam te onderzoeken. De vrij gegraven bomen zijn niet meer levensvatbaar. Meer informatie is te lezen op Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
 6. Paradijsvogelweg:
  De aanleg van de fundering voor de wegverbreding is gestart. Binnenkort volgt het aanbrengen van de voorbelasting met zand in zogenaamde bigbags. Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd. In verband met deze werkzaamheden is de Paradijsvogelweg afgesloten van 7 november tot en met 9 december voor het doorgaande verkeer. Verkeer wordt omgeleid o.a. door verkeersbegeleiders. De woningen blijven bereikbaar. Indien nodig wordt er een tijdelijke oplossing door middel van rijplaten gemaakt. Fietsverkeer kan vanaf de Kievitsweg gebruikmaken van de Paradijsvogelbrug. Vanaf januari 2023 wordt een tijdelijk, halfverhard voet-fietspad aangelegd langs de Paradijsvogelweg. Naar verwachting start in mei 2023 het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg.
 7. Harriet Martineauweg:
  De voorbelasting van de aansluiting Harriet Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. Deze voorbelasting blijft 6 maanden liggen. In mei 2023 starten wij met de aanleg van de definitieve weg. Die werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden aan deze Harriet Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.
 8. Vogeldreef:
  De tijdelijke toegang vanaf de Vogeldreef/Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer!!! Fietsers/ bromfietsers en voetgangers wordt dringend geadviseerd gebruik te maken van de oversteekplaats bij de Goudplevierweg. Voor fietsers en voetgangers wordt daarvoor in december 2022 een duidelijke oversteekplaats aangelegd, en in maart 2023 wordt die oversteekplaats voorzien van een middengeleider waardoor het oversteken nog veiliger wordt.   

Algemeen 

 1. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.
 2. Dit voorjaar is er een aantal 30km-zoneborden geplaatst bij de aansluiting polderwegen naar de kavelwegen. Het plaatsen van de borden zijn een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30km-zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein. Diverse kavelwegen hebben zelf een bord geplaatst met daarop een aangegeven gewenste snelheid, veelal 15 km/ uur. Dat is uiteraard mogelijk, maar die borden dienen geplaatst te zijn op eigen terrein. Deze borden zijn privéborden en niet handhaafbaar door de gemeente. Daarmee staan ze na de instelling 30km zone! Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60km-zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60km-zone.
 3. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie over afvalwater en aanleg van riolering. Wij adviseren om contact met ons op te nemen via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij helpen je graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl)
 4. De gebiedsorganisatie laat op diverse locaties werkzaamheden plaatsvinden om de toegankelijkheid van de brandkranen te herstellen en/of schade aan de aanwezige brandkraan te verhelpen.