Waterschap Zuiderzeeland controleerde in de periode van 17 juni tot en met 7 juli 2019 circa 120 IBA-systemen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Voor de goede werking van de systemen zijn monsters genomen van het gezuiverde afvalwater.

Zodra alle analyseresultaten bekend en zorgvuldig beoordeeld zijn, informeert het waterschap de betrokken huiseigenaren over de uitkomsten via een brief. Naar verwachting is dat eind augustus 2019.