Naarmate Oosterwold zich ontwikkelt tot een uniek woongebied, brengt het ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Wat te doen met water bijvoorbeeld. Hoe zorgen we voor een goede waterkwaliteit? En wat kunnen we doen om te zorgen dat er altijd genoeg water is maar ook niet teveel zodat er overlast ontstaat? 

Onlangs ondertekenden de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de Samenwerkingsovereenkomst Water in Oosterwold. Hiermee slaan de Flevolandse overheden de handen ineen om het effect van de organische gebiedsontwikkeling op de waterhuishouding inzichtelijk te maken. Dit varieert van het intensiever bewaken van de waterkwaliteit en waterkwantiteit, tot het opzetten van een proeftuin om innovatieve en betere individuele afvalwaterzuiveringen te testen. Geheel in lijn met de ontwikkelingsfilosofie Oosterwold worden initiatiefnemers in Oosterwolders hierbij betrokken.   Wil je de samenwerkingsovereenkomst lezen of er meer over te weten komen? Kijk hier.

Water