Water

Bij het ontwikkelen van een initiatief in Oosterwold moet je ook nadenken over allerhande onderwerpen die te maken hebben met water zoals grondwater, waterzuivering, waterafvoer en -berging, bluswater en het voorkomen van wateroverlast.

De gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben een Samenwerkingsovereenkomst Water in Oosterwold getekend. Hiermee slaan de Flevolandse overheden de handen ineen om het effect van de organische gebiedsontwikkeling op de waterhuishouding inzichtelijk te maken. Dit varieert van het intensiever bewaken van de waterkwaliteit en waterkwantiteit, tot het opzetten van een proeftuin om innovatieve en betere individuele afvalwaterzuiveringen te testen. Geheel in lijn met de ontwikkelingsfilosofie Oosterwold worden initiatiefnemers in Oosterwolders hierbij betrokken.