Water

De sloten, plassen en het grondwater in Oosterwold zijn onderdeel van een groter watersysteem. Als bewoner van Oosterwold zorg je er voor dat het watersysteem van je eigen kavel past binnen het grote systeem. Dat betekent dat op je eigen erf een waterberging moet komen om water op te vangen, maar ook de kwaliteit van het water op je kavel dat van het grote systeem niet nadelig beïnvloedt.

In het gebied ligt geen riolering. Iedere Oosterwolder moet zelf een voorziening hebben om het sanitair afvalwater te zuiveren. Dit gezuiverde afvalwater wordt dan in de sloot, vijver of bodem geloosd. Vanwege het grote aantal lozers stelt het waterschap strenge lozingseisen.

Zie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 6. Het Ontwikkelplan/water.