Vooruitlopend op de geplande verbreding van drie polderwegen, voert de gemeente 1 en 2 april 2020 bermonderzoek uit. Ook wordt met boringen in het asfalt de onderliggende fundering onderzocht.

Het onderzoek zal hinder opleveren voor wegverkeer. De boorwagen moet voor de werkzaamheden korte tijd midden op de weg staan. Per keer duurt dat circa 15 minuten. Personenauto’s kunnen de boorwagen tijdens de werkzaamheden langzaam passeren. Vrachtverkeer moet even wachten. Na elke boring gaat de boorwagen aan de kant om het opgehouden verkeer door te laten. Het werk duurt twee dagen verdeeld over de Paradijsvogelweg, Goudplevierweg en Tureluurweg.